Årsmøte i Villingur

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FREDAG 26 JANUAR KL 19.00.

Det blir servert middag (koster kr 100,- pr pers), påmelding til miriamkn@hotmail.com innen mandag 22. januar
Betaling for middag kan skje til Villingurs konto (3350 30 04300), husk å merk innbetaling med navn.

Utdeling av «hesten» til et verdig medlem!

Forslag som skal behandles på årsmøtet må bli sendt til styret senest to uker(12.01) før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre saksdokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden senest én uke før årsmøtet.
Forslag sendes til post@villingur.com
Årsmøtesaker jfr lover Lover for Villingur(ligger på hjemmesiden under dokumenter):

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.[10]
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.[11]
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.[12]
 10. Foreta følgende valg:[13] 11.

Leder og nestleder 12.

 • styremedlem og 2 varamedlem[14]
 1. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 2. To revisorer.[15]
 3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Eventuelt

NB! Sakspapirene blir ikke delt ut i papirversjon på årsmøtet. De som ønsker å ha dette bes skrive det ut selv og ta det med.

Ungdommer til FEIF Cup 2018

Villingur har to medlemmer som i 2018 drar og deltar på Feif sin ungdomscup, FEIF YouthCup 🙂

Luisa H Sem med hesten Jarpur fra Fossanmoen
Sekine Brewster med hesten Hugin fra Åsvin

FEIFYouthCup har vært arrangert siden 1995, den gang var vertslandet Luxembourg. Cupen arrangeres hvert annet år, og det varierer hvilket land som er vertsland for cupen.
Fem representanter i alderen 14 til 17 år plukkes ut fra hvert land. Ungdomsrytterne Luisa H. Sem og Sekine Brewster i Villingur, var blant dem som ble tatt ut til å delta neste sommer.

Rytterne som deltar fra hvert land har som regel noe konkurranseerfaring,må vise til resultater fra 2017, de må også ha deltatt på trial og flaggritt. Rytterne skriver også søknad om å få delta på YouthCup til NIHF, denne må være skrevet på engelsk for å kunne vise at de behersker det språket som er valgt som fellesspråk under cupen. Alle disse kravene har altså Luise og Sekine oppnådd 🙂

Ungdommene får instruksjon av anerkjente, internasjonale ryttere/trenere. De deltar i team, som består av ryttere fra ulike land. På denne måten ønsker FEIF å oppnå at ryttere blir kjent og blir venner på tvers av landegrenser og kultur 🙂
Cupen varer en hel uke og avsluttes med konkurranser på ovalbanen.

Kjempegøy at vi har to representanter fra Villingur som reiser til FEIFYouthCup neste sommer ❗

Luisa og Jarpur

Ridetider til Agnar kurs

Agnar på avlshingsten Draumur fra Høje Sandbjerggård (foto:Stald Gavnholt)

Velkommen til kurs med Agnar 2. og 3.desember 2017
Kurset holdes på Fossanmoen Islandshestsenter,i ridehallen.

Lørdag:

09.30 – 10.10 – Bjarne Fossan

10.10 – 10.50 – Torstein Fossan

10.50 – 11.30 – Jofrid Åsland

11.30 – 12.10 – Lotte Thoresen

12.10 – 12.50 – Malin Bosvik

12.50 – 13.50 – Pause

13.50 – 14.30 – Perly Fossan

14.30 – 15.10 – Sofie Drange

15.10 – 15.50 – Hannah Johanessen

15.50 – 16.30 – Sofie Drange

16.30 – 17.10 – Egil Oaland

Søndag:

07.30 – 08.10 – Bjarne Fossan

08.10 – 08.50 – Sofie Drange

08.50 – 09.30 –  Perly Fossan

09.30 – 10.10 – Sofie Drange

10.10 – 10.50 – Torstein Fossan

10.50 – 11.50 – Pause

11.50 – 12.30 – Jofrid Åsland

12.30 – 13.10 – Egil Oaland

13.10 – 13.50 – Malin Bosvik

13.50 – 14.30 – Lotte Thoresen

14.30 – 15.10 – Hannah Johanessen

Kurs med Nils i januar

Nils med Viktor Foto: hentet fra Kronholt.dk

Vinteren 2018 tilbyr Villingur på ny kursopplegg med Nils-Christian Larsen  🙂

Han bor i Danmark, Herning, og driver sin egen hestegård – Kronholt.dk

Vi har fått dato for kurs, og kan tilby ny kurshelg
Kurs nr 1:   6 – 7 januar 2018

Kurstider blir satt opp etter at fristen er ute, og siden sendt ut til dem som er påmeldt.

Sted: Ridehallen på Fossanmoen
Pris: 1600,-.

Maks antall 10 deltakere så her blir det første mann til mølla. Påmelding åpner fra torsdag 23. november klokken 17.00
Skriv gjerne klokkeslett det passer best for deg å ri på dagen.
Du kan melde avbud på kurset før påmeldingsfristen går ut, hvis noe kommer i veien. Men kun før påmeldingsfristen går ut.

Påmelding til: Brit Marit E-post: bmk@forsand.kommune.no

Påmeldingsfrist
Kurs nr 1:  torsdag 28 desember 2017 kun på mail!

Det vil bli sendt ut faktura etter kurset til de som har deltatt.
Bindende påmelding; og får ikke Brit Marit beskjed om endringer, blir faktura sendt til den som er påmeldt.
Det er kun sykemelding og veterinærattest som er gyldig for å få fritak. Dette til info.

PS: Forbehold om feil i tekst. Endringer kan forekomme, men dere vil da bli fortløpende orientert!

Velkommen til kurs vinteren 2018 🙂

Styret v/ Brit Marit

Ridetider Agnar kurs

Agnar på avlshingsten Draumur fra Høje Sandbjerggård (foto:Stald Gavnholt)

Velkommen til kurs med Agnar 18. og 19.november
Kurset holdes på på Fossanmoen Islandshestsenter,i ridehallen.

Lørdag:

09.30 – 10.10 – Bjarne Fossan
10.10 – 10.50 – Torstein Fossan
10.50 – 11.30 – Tormod Bryn
11.30 – 12.10 – Åsmund Bryn
12.10 – 12.50 – Jofrid Åsland

12.50 – 13.50 – Pause

13.50 – 14.30 – Ingeborg S Ivesdal
14.30 – 15.10 – Malin Glenna Naley
15.10 – 15.50 – Malin Bosvik
15.50 – 16.30 – Lotte Thoresen
16.30 – 17.10 – Egil Oaland

Søndag:

07.30 – 08.10 – Bjarne Fossan
08.10 – 08.50 – Torstein Fossan
08.50 – 09.30 –  Egil Oaland
09.30 – 10.10 – Jofrid Åsland
10.10 – 10.50 – Lotte Thoresen

10.50 – 11.50 – Pause

11.50 – 12.30    Malin Bosvik
12.30 – 13.10 – Tormod Bryn
13.10 – 13.50 – Åsmund Bryn
13.50 – 14.30 – Malin Glenna Naley
14.30 – 15.10 – Ingeborg S Ivesdal

Ridetider for kurs med Ingeborg

Nå er vi klar for kurs igjen i Villingur, og første instruktør ut er Ingeborg Steinnes Ivesdal 🙂
Under finner dere ridetidene for kursdeltakerne. Første kurs starter tirsdag 3. oktober på Forsand.

Iren 10.00 -10.45
Bente 15.00-15.45
Anette 15.45-16.30
Frida 16.30-17.15
Miriam 17.45- 18.30
Brit marit 18.30-19.15
Hannah 19.30-20.15
Therese 20.15-21.00