Siste fra styremøtene i høst

Fra styremøtene oktober – november
 

Rekneskap og budsjett:
Brit Marit har laga budsjett
Årsmelding:
Torstein har utarbeida årsmelding. Vert sendt ut saman med resten av papira.

Regnskap
– Klubben går i underskudd, Brit Marit snakker med Mona om hva som er grunnen. I og med at det ikke burde være slik.

Villingurstevnet 2015
-12-14 juni
-Komite: Foreløpig stiller disse: Olav, Tine, Jofrid, Bjarne, Torstein/Perly
-Mediakontakt: Jofrid

Årsmøte 21 november
-Alle får en refleks hver sponset av Sandkompaniet AS.

-100 kr pr person for middag

-Svein Inge & Laila – for en fantastisk innsats i flere år. Og en super dugnadsånd får de tildelt Jernhesten.

Rabatt sport4you
-Brit Marit snakker med Espen ved Sport4You om rabatt for Villingur medlemmer.

 
AEG klubb pakke. Skal vi lage felles tur?
-11-22 februar (islandshester 19-22)
-Torstein ringer og snakker med de om tilbudet.

Gjeste medlemskap?
-250 kr for gjestemedlem?

-Gjestemedlem har samme pris på kurs som vanlige medlemmer.
– Dette blir tatt opp under kontigent på årsmøtet.

Vintercup
-3 vintercuper fordelt på januar, februar, mars. Samarbeid med Faxi og Isafold.
-T3, V2, T4 og F2 blir klassene.
-Vi satser på Januar.
-Sammenlagt mester blir kåret etter under siste vintercup.
-Cupen foregår inne i ridehaller og er endagsstevne.
-200 for påmelding og 100 pr disiplin.
-3 dommere

Ice test kurs
Sjekker muligheten for å få noen til å undervise

Evaluering av:

Sandkompaniet: Det gjekk bra trass i mykje regn. Me må planlegge litt meir detaljert på førehand.
Salpussing: Det var ein bra kveld med salar, drøs og mus.
Dommarkurs: Litt få deltakarar, men eit bra kurs.

 • konomi: Brit Marit har fått inn mykje uteståande pengar.

Dugnadsdag 8. november:

 • Tømme tanken
 • Klippe gras
 • Fikse gjerde på banen
 • Renske grøft ved mur med gravemaskin
 • Rydde ridestiane
 • Vaske klubbhus og toalett
 • Rydde tistel og buskas
 • Drenere langs vegen. Treng: røyr og bua rist til kumme og kumme. (Jofrid høyrer med Leif.)
 • Justere dør til eine doen.
 • Skru på dørhandtak til bod inne.

Servering: Bestiller kinamat, gratis til alle som deltek.

Fra styremøtene i august – september

Evaluering krabbefestivalen:
Bra gjennomgang.
Thomas hadde hovudansvar.
Me fekk mykje skryt av musikken denne gongen.
Bra oppmøte av dugnadsfolk.

 • konomisk har det gått greitt. Endar truleg ut på omlag 40.000 kroner i overskot.

 

Rideturen:
Vert siste helga i denne månaden. Open for alle som vil. Overnatting i turisthytte. Tilpassa tidspunkt for dei som melder seg på.

Ivanvegen Grand Prix:
Må sende invitasjon.
Skal utsettast til 18.-19. oktober på grunn av 3. slåtten.

 • Tølt 250 m
 • Trav 250 m
 • Galopp 250 m
 • Pass 150 m
 • Idealtid: Det er sett ei idealtid som ingen av ryttarane kjenner til. Den ryttaren som rir nærast tida vinn

Kurshelger med Elli og Nils:

 • Nilskurs: 20. og 21. september. Britt Marit sender ut invitasjon.
 • Nilskurs: 15. og 16. november. Britt Marit sender ut invitasjon.
 • Elli treng litt meir tid for å gi datoar.

 

Dommarkurs-invitasjon.

Kurshelg for ungdommar 13-18.

Kurshelg for ungdommar. Annonse i strandbuen. Ope for alle ungdommar.

Opplegg: Kom på fredagen, hatt kursing fredag og laurdag. Tur på søndagen. Hovudfokus er at det skal vere moro.

Tine snakkar med Perly om å snekre ei slik helg.

Ansvar: Tine og Miriam.

 

Dugnad på ridestiane.
Servering klubbhuset.

Temakveld

 1. Spør Sveinung om å snakke om involdssnyltarar.
 2. Tine spør sin mann om førstehjelp.

Skal me søke om stemne til neste sesong?
Søknadsfrist kring 1. oktober.
Sjekke prisar og om private hestar i eigne stallar.
Tek avgjersla neste styremøte.

Highligts for i år: Villinguren.
Eit hefte til årsmøte.

Eventuelt:
Sak 12: En uformell salpussingskveld:
Arrangerast av Tone, Perly og Tine.