Medlemsmøte

villingur_logo_fremhevet
Det nærmer seg Årsmøte i NIHF, og to representanter fra styret i Villingur reiser.  I forkant av Årmsøtet vil vi arrangere et medlemsmøte på klubbhuset

Mandag 9.mars klokken 20.00

Styret ønsker at medlemmer i Villingur kommer og sier sin mening om de sakene som Årsmøtet i NIHF har valgt å legge frem.  Sakslisten finner dere ved å klikke dere inn på denne linken http://nihf.no/Nyheter/Arsmotet-2015.aspx

 

Medlemsmøtet er selvfølgelig også åpent for å kunne drøfte andre saker dere medlemmer er opptatt av.