Seminar for instruktører

Viser til invitasjon til instruktørseminar i Oslo 15.oktober.

Siden vi er så mange instruktører her i distriktet, jobber vi med et instruktørseminar i samarbeid med NIHF hos oss over nyåret.
Bare til orientering foreløpig