Referat fra Årsmøtet

Årsmøtet ble i år, som ifjor, holdt på Forsand kommunehus. I forkant av selve møtet ble det tradisjonen tro servert lammelår til middag og is til dessert. Det var like godt som alltid, så tusen takk til mesterkokkene Thomas Stangeland, Olav B. Vaagen Matre jr og Bjarne Fossan. 🙂

Årsmøtet ble innledet ved at Steinar Håland fra Forsand kommune fortalte om muligheter og videre planprosess i dalen.

Steinar Håland fra Forsand kommune
Steinar Håland (Forsand kommune)

Dette var første punkt på sakslisten, videre fulgte de obligatoriske sakene for et årsmøte. Under finner dere link til referatet fra Årsmøtet.

Årsmøtet ble ledet av Olav Fosså og referent var Marianne Tufteland Bryn.

Dirigent for kvelden, Olav Fosså

Etter saksgjennomgang, gjennomgang av budsjett og regnskap startet valget på nye styremedlemmer, ungdomsrepresentant, revisorer og til slutt valgkomité for 2019.

I tellekorpset; Tone Egelandsdal, Birthe Gjellestad og Maria Gjellestad Bosvik

Vi har fått et nytt styre i Villingur for 2019. Vi ønsker dem lykke til i året som kommer. Det gamle Styret ,med Amanda Stangeland som leder, takket for seg etter å ha mottatt blomster fra klubben, for god innsats og godt arbeid i året som gikk.

Avtroppende styremedlemmer

Vår nye leder i Villingur Islandshestforening heter Mari Soot Kristiansen og er kjent for de fleste av oss. Hun har en lang fartstid i islandshestmiljøet både i inn- og utland. Hun har vært leder i flere år for klubben Hrani, drivkraften bak og stevneleder for St Hansstevnet, stevneleder for NM, er en aktiv rytter, A-instruktør og har flere både unge og voksne rytttere hun trener ved siden av å jobbe som sykepleier i Stavanger. Mari driver også Stall Harang Hagen. Dere kan lese mer om Stall Harang Hagen på hjemmesiden til Villingurstevnet 2018 Vi ønsker Mari velkommen til klubben, og ser frem til å «dra lasset» sammen med henne i Villingur 🙂

Leder i Villingur, Mari Soot Kristiansen

Øvrige valgresultat kan dere lese i referatet fra Årsmøtet. Navn og bilder fra det nye Styret, legges ut her på hjemmesiden etter det første Styremøtet 🙂

Etter at valget var avsluttet, var det på tide å hedre de som hedres kan, Jernhesten utdeles på hvert Årsmøtet, og i år gikk denne hedersprisen til Miriam Fossan Knudsen. Miriam har gjennom de siste årene bemerket seg med å være en utrolig god hjelp og støtte for de sittende lederne i klubben. Det gjaldt også for dette året som har gått, kunne Amanda, avtroppende leder, understreke. Miriam har også selv vært leder i Villingur ett år, og tidligere styremedlem. De fleste av oss i klubben kjenner Miriam veldig godt, hun er med på det meste som skjer 🙂 Det var en velfortjent heder hun fikk. Gratulerer til Miriam 🙂

Miriam med Jernhesten