Ridetider Agnarkurs

Til helgen er det nytt kurs med Agnar. Under finner dere ridetidene til deltakerne på kurset. Begge dagene blir arrangert en felleslunsj. Lunsjen er åpen for alle 🙂 også for de som ikke deltar på kurset. Dersom du vil ha lunsj lørdag og søndag, send påmelding til kursansvarlig Hannah, mobil 93843647. Pris er kr 50,- og frist for påmelding er torsdag klokken 20.00 🙂 50,- kan betales til Villingurs kontonr.
3350 30 04300 senest innen fredag.

Lørdag

10.00– 10.40 – Lotte Thoresen
10.40 – 11.10 – Mari Soot Kristiansen
11.50 – 12.30 – Perly Fossan
12.30 – 13.10 – Egil Oaland
13.10 – 13.50 – Bjarne Fossan
13.50 – 14.50 – Pause
14.50 – 15.30 – Amanda Stangeland
15.30 – 16.10 – Malin Bosvik 
16.10 – 16.50 – Torstein Fossan
16.50 – 17.30 – Brita Skretting
17.30 – 18.10 – Siri Ann Furuhaug

Søndag:

07.30 – 08.10 – Torstein Fossan
08.10 – 08.50 – Bjarne Fossan
08.50 – 09.30 – Egil Oaland
09.30 – 10.10 – Brita Skretting
10.10 – 10.50 – Siri Ann Furuhaug
10.50 – 11.20 – Pause
11.20 – 12.00 – Amanda Stangeland
12.00 – 12.40 – Perly Fossan 
12.40 – 13.20 – Malin Bosvik 
13.20 – 14.00 – Lotte Thoresen
14.00 – 14.40 – Mari Soot Kristiansen