Oppsummering fra medlemsmøte

fra medlemsmøte 4.februar

Etter servering av pizza,brus og kaffe, innledet Mari medlemsmøtet og oppfordret alle til å komme med innspill til kurs og aktiviteter i klubben.

Disse forslagene ble drøftet på møtet

  1. KURS
  2. KONKURRANSETRENING
  3. TEMAKVELDER
  4. VILLINGURSTEVNET
  5. UNGDOMSSAMLINGER
  6. KLUBBKLÆR
Kurs

Ønsker om flere kurs, eventuelt instruktører med forskjellige prisklasse, men at alle kurs går i balanse økonomisk.

Kanskje flere lokale og jevnlige kurs spredt litt utover hvor det finnes medlemmer (Tryggvi, Vikinghest, Forsand). Det kan være det blir lettere å flytte instruktør, istedenfor deltakere med hest.

Forslag til instruktør til nye kurs:
Mette Moe Mannseth, Unn Kroghen, Martin Rønnestad. Disse blir kontakter ang pris, ordning og eventuelt dato av Styret.

Ønske om at det blir kontinuitet i kursene, flere mnd over en lengre periode. Ikke bare noen kurs her og der.

Ønsker å kjøpe headset til klubben, både for publikum, elev og instruktør. Altså en 3 device kobling. Forslag : https://www.whis.nl/

Det kom inn ønske om at påmelding på kurs blir bindene fra dag 1, slik at det ikke blir mulig å trekke seg rett før fristen går ut.

Hvor mange instruktører er det interesse for, hvor mange skal vi satse på? Blir det mulig å fylle opp alle tilbudene om det kommer flere tilbud?
Agnar Snorri Stefánsson , Martin Rønnestad, Unn Kroghen, Mette Moe Mannseth og Ingeborg Steinnes Ivesdal.

Flere dager med Agnar, 3 eller 4 dager.

Prøve å få instruktøren til å ha clinique slik at klubben kan ta betalt for publikum, for å få inn mer penger

Åpent for alle fra dag 1, ikke til påmeldingsfristen er gått ut og så åpne for ikke-medlemmer.

En pris for medlemmer og en annen pris for ikke medlemmer. 

konkurransetrening

Konkurransetrening og sosialt. Åpent klubbhus. Dette er styret i gang med allerede. Det blir lagt ut dato etterhvert i terminlisten.

Stevnehjelp, 20 min. Rir først et program, får tilbakemelding og rir en gang til med hjelp fra instruktør. 

temakvelder

Generelt et ønske om flere tema- teorikvelder

villingurstevnet

Villingurstevnet, inntjening må bli bedre.

Markedsføring.

Faxi og Villingur arrangere WR-stevne annet hvert år. 

T-skjorte til deltakere (sponsor), salg, mulig å dele ut i rekrutt klasse. 

Kanskje snu litt innstillingen, tenke litt mer rekruttering, mindre penger.

ungdomssamlinger

Mer samling for ungdommer.

Inkludere ungdommer, vil være sammen med voksne og omvendt. 

Onsdag blir positivt med tanke på ungdommer, voksne, rekruttering og sosialt.

klubbklær

Få inn et nytt sett med klubbklær, få rekruttert mer ved hjelp av å markedsføre Villingur.

andre forslag

Viktig å få opp trivselen enda mer- trivsel er alfa omega.

Mest mulig åpenhet, flere teorikvelder og sosialt.

referent: Hannah Johannesen