Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Velkommen til ekstraordinært årsmøte 30.05.23 kl. 19.30.
Sted: På Teams

Påmelding sendes til post@villingur.com senest innen søndag 28.05!

Sakliste
Godkjenne de stemmeberettiget
Godkjenne innkallingen
Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Foreta valg av ny leder