Referat fra Styret 2017

Styremøte 11.
Dato: 15.01.18
Stad: Forsand
Tilstede: Brit Marit, Olav, Elise, Arne, Svein Håvard, Miriam, Marianne

Sak 1 (75). Årsmøtet 26.01.:
100,- som dekker mat og leie av kommunehuset. Forslag til hvem som skal få Hesten ble diskutert, Miriam får hesten inngravert. Svenni skaffer dirigent. Innkomne saker ble lest opp av Miriam, det var flere som hadde sendt inn innspill, vi tar de med videre til neste styre. Valgkomiteens forslag om å la vaskekomiteen utgå ble lest opp, styret er enige i grunnlaget til og ta den bort.

Sak 2(76). Evaluering av Vintercup 1:
Alt helt topp! God stemning, 28 ekvipasjer, fornøyde dommere. Villingur fikk et nytt medlem på grunn av dette stevnet. J Positivt å ha det på en søndag. God tid for rytterne å klargjøre hesten dagen før, og tid for arrangøren å lage klar.

Sak 3(77). Klubbmesterskap:
Forslag til dato: 20.-22. april. Prøver å få til 5-6 dommere. Miriam hører med Maiken Skoie, Lillian Kvalen og Anja Aurenes om å dømme. Andre forslag: Lise Høyvik.
Iren kunne være step inn dommer, har også tilbudt seg og sende over jobbturnus så vi ser når hun eventuelt kan dømme.

Sak 4(78). Gædinga:

Vestlandsmot: Første planleggingsmøtet med Gustur, Faxi, Isafold og Villingur blir på samme sted og dato som vintercup 2, 24. februar på Vikinghestgården.

Gædingastevne: Dommere: Jofrid og Bjarne. Forslag fra Bjarne: 10. eller 11. mars. For Jofrid passet også 10. og 11. mars. Det nye styret ser på videre planlegging.

Sak 5(79). Oppdatering Villingurstevnet:
5 dommere har sagt ja: Jens Krarup Nilsen, Per Kolnes, Stefan Hack Auf og Alexander Sgustav, Hanne Hestevik.
Rune Espeland har sagt ja til å være speaker. Brit Marit Knudsen og Iren Haugan tar seg av innsjekk.
Rolf Magne Haukali har sagt ja til å være stevneveterinær, Rolf Magne har også sagt det er ok og bruke deler av marka hans til passdisiplinene.
Amanda Stangeland er stevneleder, Sven Håvard Seldal er stevneleder 2 og har også ansvar for sekretariat.

Oppdatering lys:
Styret var enige om å gjøre vedtak om å gå for nye lys fra elverket, Marianne var uenig med resten av styret og mener at ulike løsninger på lys i Dalen burde blitt lagt frem for årsmøtet til avstemming.
BM la inn bestilling hos Kjell Inge på elverket på Forsand. Prisen vil ifølge mailer BM har mottatt fra elverket ligge på ca 70.000,- inkl arbeid. Vi vil søke støtte fra kommunen og BM har allerede vært i kontakt med Årstein Løland i kommunen, han har sagt at vi kan få dekket inntil 50 % av summen.

Oppdatering reguleringsplan i Dalen: BM orienterte styret etter at hun hadde snakket med Steinar Haaland. Ridebanen er ikke innenfor planområdet, men vi kommer med innspill til endringer som vil gjøre området bedre for Villingur.

Sak 6 (80). Sponsing av Feif youth cup
To av medlemmene våre er tatt ut til å være med på Feif cup i 2018. Det er Luisa Husby Sem og Sekine Brewster.
De har sendt forespørsel til Villingur om sponsing. Styret er enige om å sponse med 5000,- som går til lagets fellespott.

 

Styremøte 10.
Dato: 27.11.17
Stad: Dalen
Tilstede: Miriam, Sven Håvard, Hannah, Brit Marit, Olav, Marianne. Forfall: Elise, Arne.

Sak 1 (65). Gædinga-møte. Vårt forslag til dato for skype-møte 4. eller 6. desember, kl. 20: Hannah, Marianne, Sven Håvard og Jofrid. Marianne tar kontakt pr mail med Faxi Gustur og Isafold for å høre om en av de datoene passer. Evt. møtes på Vikinghestgården mandag eller onsdag kl 18. Miriam videresender mailadresser til Marianne.

Sak 2(66). Vintercup: Vi jobber for å få til lørdag 13. eller 20. januar på Storhaug, lørdag 24. februar på Jåttå og 17. mars på Forsand. Dommere: Marianne spør etter dommere. Miriam lager invitasjon.

Sak 3(67). Villingurstevnet. BM sender forespørsel til 11 dommere, og 3 speakere. Amanda har sagt ja til å være stevneleder. Sven Håvard har sagt ja til å være «stevneleder 2». BM sender også forespørsel til personer som styret foreslo til å ta ansvar for sponsorer, programblad, premier, og dommerservice.

Sak 4(68). Avlsvisning 26.-27. mai. Samme helg som visning i Herning og ett til. Miriam tar kontakt med Stine og prøver å få en annen helg, f.eks første helgen i mai eller i forkant av Villingurstevnet.

Sak 5(69). Kurs – oppdatering. Agnar-kurs: Kun positive tilbakemeldinger fra både ryttere og instruktør. Agnar Snorri skal komme tilbake 3 ganger våren 2018. Nils-Christian kommer 6.-7. januar, 2.-3. februar og 24.-25. mars.

Sak 6(70). lys/fiber. El-verket står med prisen de har gitt ut 2017. BM sjekker hvor mye prisstigningen i 2018 vil utgjøre, og hvor mye det er mulig å få i støtte fra Forsand kommune.

Fiber: Bedrift/privat: BM venter på svar om vi kan få det for 5000,- i tilknytning og 1000,- mnd fra Telenor.

Sak 7(71). Årsmøtet. Regnskapet blir ferdig tidsnok til at vi kan arrangerer årsmøtet 26. januar. Miriam lager innkalling.

Sak 8(72). Juletreff 15. desember. Invitasjon er lagt ut. BM og Miriam bestiller grøt hos Rune.

 

Til orientering:
Do døra i klubbhuset:
Døren er blitt mer skjev med tiden, Miriam spør Arne om å se på døren.
Mus i klubbhuset. Amanda har lagt ut musegift.

 

Styremøte 9.
Dato: 23.10.17
Stad: Dalen, Forsand
Tilstede: Arne, Brit Marit, Sven Håvard, Elise, Hannah, Olav, Miriam og Marianne

Sak 1 (58). Fiber: Styret mener at å legge fiber som «bedrift», noe som vil koste 10.000,- i tilknytning og minimum 2000,- i mnd, er for dyrt. Brit Marit sjekker om det er mulig å koble seg på som privat, og hva det da vil koste. Hun sjekker også hva det vil koste å koble seg til på et senere tidspunkt.

Sak 2(59). Lys: Ulike alternativ ble diskutert. Brit Marit sjekker om det er mulig å få økonomisk støtte og/eller sponsormidler. En fra styret legger frem e-verket sitt forslag på årsmøtet. Dersom tilbudet fra e-verket ikke gjelder til etter årsmøtet, må vi ta en ny vurdering om vi skal fremskynde avgjørelsen.

Sak 3(60). Lokallagsmøte/ekstraordinært årsmøtet: Miriam og Hannah reiser. En av dem skal fortelle hva Villingur er gode på.
 
Sak 4(61). Gædingastevne: Mail fra Terje Litlås ang. Vestlandsmot. Alle klubbene på Vestlandet er positive til et slikt samarbeid. Forslag fra Litlås vår/forsommer 2018. Han foreslo et møte mellom klubbene for å diskutere modell for et slikt stevne så raskt som mulig. Miriam tar kontakt og foreslå skypemøte i første omgang. Vi forslår at en klubb står som arrangør, men at alle klubbene må delta i dugnadsarbeidet under selve stevnet.

Sak 5(62). Halltrening: Miriam kontakter Fossanmoen om å få leie hallen første mandag hver måned til og med mars.

Sak 6(63). Dato for desemberfest: Fredag 15. desember kl 18.00 i Dalen. Miriam fikser invitasjon. Påmelding. Meny: Grøt.
 
Sak 7(64): Årsmøtet: Foreløpig dato for årsmøtet er 26. januar. Forslag til meny: Kinamat.

Styremøte 8.
Dato: 18.09.17
Stad: Dalen – Tilstede: Brit Marit, Miriam, Arne, Elise, Sven Håvard, Olav og Marianne – Forfall: Hannah

Sak 1 (49). Gædinga-kurs/stevne for Villingur i høst. 28./29. oktober kunne Gro Anita. Det har ikke vært mulig å få tre dommere samme helg. Derfor arrangerer vi nå kurs og et ikke-kvalifiserende stevne for medlemmene. Dato 14/15 og 21/22 okt og 11/12 nov er aktuelle helger. Gro Anita og Jofrid kunne de samme datoene. Miriam avventer svar fra Jofrid angående siste helgen i oktober 28/29.

Sak 2(50). Ungdomsgruppen: Elise og Hannah jobber med å få til en fottur til Uburen 7. oktober. Ungdomshelgen som ble arrangert 2-3 september var kjempe vellykket. Ungdommene ønsket ny helg så fort som mulig.

Sak 3(51). Fiber og «gatelys». BM har ikke fått pris, men antar at det koster det samme som husstander – 5.000,- for koble seg til. Vi venter med en avgjørelse til vi vet prisen. (Remi i Telenor) Olav har fått forslag til pris på å skifte «gatelysa» på banen i Dalen. BM sjekke med Forsand Elverk om vi kan få til innkjøpspris, delvis sponsing og hvilken pris vi kan komme opp med.

Sak 4(52). Vibeke Thoresen har kontaktet Villingur for å høre om vi er interesserte i kurs med henne i siste halvdel av desember mens hun er på Jørpeland på juleferie. Pris 400,- / 45 min. Hun studerer på Holar, og jobber hos Mette Manseth på Island. BM og Elise hører med ungdommene om det er av interesse.

Nils-Chr. har satt opp to helger 28-29 okt og 25-26 nov. Vi prøver heller å få datoer på nyåret da det blir så tett med kurs at vi ikke klarer å fylle de opp. I tillegg kolliderer det med andre arr.

Sak 5(53). Villingurstevnet/NM 2018. Søknadsfrist til NIHF er 1. oktober. Styret er positive til å søke om å få arrangere enten NM (juli) eller Villingurstevnet (8.-10. juni). Fossanmoen har sagt at de er positive til dette. Miriam skriver søknad med evt dispensasjon fra 250 meter pass eller hører med Torstein om han har løsning på det problemet før hun sender søknaden.

Brit Marit orienterte om regnskapet for Villingurstevnet 2017.

Sak 6(54). Avlsvisning på Fossanmoen 2018: Miriam søker om å arrangere avlsvisning første halvår 2018. Dersom vi får NM, kan vi søke vi om å få avlsvisning i forkant av NM.

Sak 7 (55). Lokallagsmøtet/valg av styremedlemmer i NIHF 28.-29. oktober.

Sak 8 (56). Medlemsmøte i forkant av lokallagsmøte. Mandag 23. oktober kl 20.00. Miriam ber Tine invitere.

Sak 9 (57). Vintercup. Styret er positive til å arrangere 3 stevner, et på Storhaug, et på Vikinghest og et på Fossanmoen. Vårt forslag er å ha et i januar/februar/mars, dato avhenger av når vi får dommere.

 

Styremøte 7.
Dato: 22.08.17
Stad: Dalen
Tilstede: Miriam, Brit Marit, Sven Håvard, Arne, Hannah, Elise, Marianne

Gjennomgang av forrige referat.

Sak 1 (40). Ektraordinært årsmøte i NIHF 3.september. Skal vi sende noen? Evt. hvem? Hannah Moen er positiv til å reise. Miriam og Sven Håvard sjekker om de har mulighet for å reise.

Sak 2(41). Vestlandsmôt. Mail fra Gustur islandshestlag. De ønsker å arrangere gædinga sammen med de andre klubbene på vestlandet. Deres forslag: Våren 2018, tidlig mai. Styret er positiv til å være med på dette. Miriam svarer Gustur.             

Sak 3(42). Gædinga i Villingur: Sven Håvard spør Jofrid, BM spør Gro Anita og Miriam spør Bjarne om de kunne tenke seg å arrangere kurs og et lite stevne for Villingurmedlemmer en helg i høst. Vi foreslår helgen uke 39, 40, 43 eller 44. For at et slikt stevne skal være kvalifiserende må det være 3 dommere. 

Sak 4(43). Isafold har bedt om å få låne/leie sekretariatbrakken, dommerbodene og FM-senderen til Sydvesten på Fossanmoen. Vi har sagt ja til at de kan låne gratis brakken og bodene. Vi tilbyr dem å leie fm-sender og anlegget for 1.500,-. Miriam gir svar til Astrid Faret.

Sak 5(44). Kurs: Hannah tar kontakt med Nils-Christian en siste gang for å få datoer fra ham. Agnar Snorri har sagt ja til å komme til Villingur. BM tar kontakt og avtaler helger. Ingeborg starter opp med kurs i Dalen annen hver tirsdag f.o.m 3. oktober. BM lager invitasjon og tar imot påmelding. Ingeborg sender faktura til Villingur.

Sak 6(45). Ungdomsgruppen: Elise orienterte om aktiviteter de skal arrangere i høst. Styret er enige om å dekke kostnadene til en ungdomshelg med overnatting i Dalen. Elise og Hannah J lager invitasjon og tar imot påmelding. Sven Håvard lager google-skjema for påmelding.

Sak 7 (46): Dugnad i Dalen: Tirsdag 5. september. Oppgaver: Bygge om kjøkkenet, slå ned gresset, sprøyte ugress, fikse gjerdet på ovalbanen, nye stolper? Miriam lager innkalling.

Sak 8 (47): Betalingsterminal. Izetle. Noe for oss? Vi har ikke behov for dette før til våren. Siden det er snakk om at Vipps blir ny felles plattform, utsetter vi å bestemme noe. 

Sak 9 (48): Eventuelt. Lysmastene: Høre med Olav hvor saken står.

Styremøte 6.

Dato: 28.05.17
Sted: Dalen/hos Amanda
Tilstede: Miriam, Hannah, Brit Marit, Arne, Marianne. Deler av møtet: Sven Håvard, Torstein og Amanda.

Gjennomgang av forrige ref.: Olil har satt Villingur på venteliste for sesongen 2018/2019. Nils har ennå ikke kommet med nye datoer. Ombygging av kiosken: ulike forslag ble diskutert, men ingenting bestemt. Ridetur rundt Erevik ble gjennomført i regn, men med topp stemning!

Sak 1 (34). Evaluering kvalik 2: Få deltakere, men ellers alt ok. En person må ha ansvar for at alt er lukket og låst. En del sene strykninger gjorde det litt vanskelig for rytterne å beregne tid. Hadde vært en fordel om en eller to personer hadde overoppsyn og ansvar for kiosken.

Sak 2(35). Flaggritt. Hannah tar kontakt med Elise om å arrangere dette.

Sak 3(36). Lokallagsdommerkurs. Uke 42, 21.-22. oktober. Vi ønsker at NIHF ordner med påmeldingen. Fossanmoen fakturere NIHF for kost, losji og lokaler. 

Sak 4(37). Evaluering av KM: Septiktank MÅ tømmes før et arrangement som KM eller Sydvest. Kiosken: 1) En må være en ansvarlig person som har overoppsyn. 2) Ønskelig med frukt og påsmurt mat ved lengre stevner. Premier: Amanda syntes de var kjipe. EN person må ha ansvar for utdeling. Dyrere påmelding for å ha mer å kjøpe premier for? Ved tak på 55, klarer vi å arrangere alt på lørdag-søndag. Skal vi åpne for flere, må stevnet starte på fredagen. Positivt med flere enn 3 dommere slik at de kan rullere og få pauser. Klarer vi 5 dommere, vil det være supert. Ryttere som ønsker å bytte disiplin: Ikke etter at påmeldingsfristen er gått ut. Trekninger fra finaler: Vi oppfordrer ryttere som skal trekke seg til å gjøre dette sfsm av hensyn til andre ryttere. Noen har lang vei, og trenger beskjed i god tid om de har kommet til stevneplassen. Vi ønsker å skrive i invitasjonen at trekninger fra finaler må gjøres innen en time før antatt stevneslutt på lørdagen på grunn av at mange medlemmer har lang reisevei som også innebærer ferje. Stevneleder bør trekkes inn tidligere i planleggingen. Fant kun 2 stoppeklokker. Miriam sjekker hvor vi kjøper en ny. Smart å ha dugnadslistene på veggen.

Sak 5(38). Planlegging av kvalik 3: Onsdag 31. mai. Veronika, Iren og Lillian. Speaker og innpisker er i boks. Mangler fortsatt noen skrivere. Miriam jobber med å finne skrivere. Sekretariatsbod: Ny brakke. Plassering? Torstein foreslår at den står på «gædingasløyfa». Lydanlegg, stoler, bord, karaktertavler og printer må fraktes fra Dalen til Fossanmoen. Styret tar ansvar for å legge dette inn i brakka i kveld.
Sak 6(39). Eventuelt: Gædinga- kurs og stevne? Vi spør Jofrid og Bjarne om å holde et kurs til høsten. I tillegg ønsker vi å arrangere et stevne, men da leie inn dommere.

Lise Høyvik Korneliussen har gått fra avtalen om å dømme gratis for Villingur. Dermed tar heller ikke Villingur kostnadene med hennes oppdatering som dommerseminar med reis, kost og losji.

Styremøte 5.
Dato: 18.04.17
Stad: Dalen
Tilstede: Brit Marit, Miriam, Arne, Marianne

Sak 1 (29). Rideturer: Påmelding via Sporti. Tur rundt Erevik. Miriam lager invitasjon. Pris: påmeldingsgebyr til Sporti (ca 15,-). Dato: Tirsdag 23.mai

Sak 2(30). Kvallik 2: 6.mai?? Torstein dømmer. Miriam spør Hanne Bjørkøy og Lillian Kvalen leter etter to dommere til, og spør om Tine og/eller Olav kan ta sekretariatet. BM spør Janne Biribakken og Hanne Hestnes.

Sak 3(31). Kvallik 3: Onsdag 31.mai. Dommere: Bjarne, Veronika og Iren. 

Sak 4(32). KM 22.-23. april: Amanda er stevneleder, og kom på styremøtet for å gjennomgå alle oppgaver.

Sak 5(33). Evaluering ungdomshelg: Ledere: Iren og Elise. Deltakere 9 stk. En del påmeldinger på tampen. En vellykket helg! Stevnetrening, sosialt, overnatting.

Styremøte 4.
Dato: 30.03.17
Stad: Hos Sven Håvard
Tilstede: Sven Håvard, Miriam, Brit Marit, Elise, Marianne.
Referat fra 07.03.17: Gjennomgått og godkjent.

Sak 1 (22). Evaluering:
Vintercup: Bør være både pokaler og sløyfer.
Kvallik 1: Uheldig at F1 kom sist pga mørket. Lyskastere virket bra. Flytte en dommerbod bort til innpisker. Tung bane pga regn.
Medlemsmøtet: Bra foredrag om spatt av Sveinung!
Kurs: Siste Nils-kurset: Ble fullt. Fint vær, god stemning.
Årsmøtet NIHF: Nils André ble gjenvalgt som leder. De forskjellige sakene ble grundig diskutert.

Sak 2(23). Kvallik2: Alle på ventelisten har fått tilbud om plass. Vanskelig å få nok folk til dugnadsjobbene. Marianne skal sende melding direkte til ryttere og høre om de kan hjelpe. Dommere: Bjarne, Hilde og Torstein.

Sak 3(24). Ungdomsweekend: Blir lagt ut på Sporti i morgen.

Sak 4(25). Klubbmesterskap: Dommere: Lillian Kvalen, Maiken Skoie og Lise Høyvik Korneliussen. Pokal er bestilt av BM. Premier til kombinasjonsvinnerne og alle 1.plasser? Himalayasteiner? Børster? Vannskrape? Miriam sjekker litt.

Sak 5(26). Kvallik 3-4, ny dato? Har ikke klart å få tak i dommere til kvallik 3 og 4. Miriam spør dommere før vi setter nye datoer, men hører om det lar seg gjøre med 6. mai og 31. mai.

Sak 6 (27) Kurs – neste sesong. Vi sjekker mer om Olil kan komme og være instruktør. Hun koster 800 Euro pr. dag. Nils er positiv til å holde flere kurs for Villingur, og skal komme tilbake med datoer.

Sak 7 (28). Eventuelt:
Kiosken: Det er mange som går bak disken og forsyner seg. Er det mulig å bygge om kiosken?
Rideturer i Villingur-regi. Vi tar opp dette neste møte.

Neste styremøte 18.april i Dalen. Miriam inviter Amanda (stevneleder)

Styremøte 3.
Dato: 07.03.17
Stad: Klubbhuset, Dalen
Tilstede: Arne, Sven Håvard, Miriam, Brit Marit, Marianne

Godkjenning av ref. fra 14.02.17: Godkjent uten anmerkninger.

Sak 1 (15). Evaluering av Vintercup 2: Alt bare velstand.

Sak 2 (16). Kvallik 1: Miriam kjøper 3 små lykter til skriverne. Litt vanskelig å få nok folk til kiosken. Alle andre oppgaver i orden.

Sak 3 (17). Vintercup 3: På Fossanmoen. Husk at dommerne må få mat og kaffe.

Sak 4 (18). Kvallik 2 – 4. april: Miriam spør dommere. Marianne legger ut arbeidsliste på fb etter 18.mars.

Sak 5 (19). Medlemsmøtet/temakveld 13.mars. Miriam og Brit Marit reiser til årsmøtet i NIHF 18. mars. På medlemsmøtet vil sakene til årsmøtet bli gjennomgått. Temakveld: Veterinær Sveinung Madland holder foredrag om spatt på hest. 

Sak 6 (20). Kvalifiseringsstevner:
8.mars, 4 april, KM 22-23 april. Mulig og kvalifisere seg 22. april.
Kvallik 3 lørdag 13. mai vi arrangerer med klassene: T1, T2, V1 og F1.
Kvallik 4 onsdag 24. mai arrangerer vi med klassene: T3, T4, V2 og F2.

Isafold har KM helgen 20-21 mai. Mulig og kvalifisere seg den 20. mai.

Sak 14 (20). Eventuelt: Kurs i Villingur-regi. Hvordan klare å få en instruktør til selvkost og som «alle» vil ri for? Hvem er det Villingur vil nå? Ulike alternativ ble diskutert.

Styremøte 2.
Dato: 14.02.17
Stad: Forsand, hos Miriam
Tilstede: Elise, Olav, Arne, Miriam, Brit Marit, Marianne
Godkjenning av forrige referat: Ingen innvendinger.

Sak 1 (7): Vintercup 2:
Alt under kontroll. Dommere: Torstein og Hilde.

Sak 2(8): Kvalifiseringsstevnet 8. mars.
Invitasjon er laget
Svenni fikser sekretariat
slodde banen
innpisker
stevneleder
kiosken
dommere
kaker
skrivere
speaker
innsjekk
parkering

Miriam lager en sak på Villingur sin gruppe på fb og spør om hjelp til de forskjellige oppgavene. Miriam spør Sveinung Madland om vi kan bruke utekveene nå. Lage en mal til bruk som sjekkliste før hvert stevne.

Sak 3(9). Internett i Dalen:
Olav prøver å finne ut om vi kan få nett i dalen kun når vi har stevner der og trenger det. Dette for å kunne ha bedre nett til betalingsterminal.

Sak 4(10). Utsendinger til årsmøte 18. mars:
Påmeldingsfrist 1. mars. Miriam melder på.

Sak 5(11). Medlemsmøte i forkant av årsmøtet:
Sted: Dalen. Dato: 13. mars kl 19.00

Sak 6(12). Lokallagsdommerkurs:
Ine Smedbakken er positiv til at Villingur arrangerer dette høsten 17.

Sak 7 (13): Miriam har mottatt 18 forslag til ny instruktør.

Sak 8 (14): Eventuelt:
– Rytteryoga med Sys?
– Temakveld med Sveinung Madland?
– Lys i dalen

*

Styremøte 1.
Dato: 30.1.2017
Stad: I klubbhuset
Tilstede: Hannah, Brit Marit, Marianne, Sven Håvard, Elise, Arne og Miriam

Sak 1. Organisering i styret

Leder: Miriam
Nestleder: Sven Håvard
Kasserer: Brit Marit
Sekretær: Marianne
Kurs ansvarlig: Hannah – praktisk/Brit Marit- teoretisk
Tur ansvarlig: Arne
Ungdomsrepresentant: Elise
Ungdomsleder: Ingeborg (Utenom styret)

Sak 2. Reguleringsplan Fossanånå
– Brit Marit har snakket med Gunleif som er grunneier angående reguleringsplanen han hadde allerede tenkt på oss med tanke på utvidelse av passbanen. Vi sender brev tilbake til asplan om hvilke interesser vi har.
– Visst vi får ordnet passbanen blir det veldig bra, eventuelt utvidelse av bane?
– Brit Marit fikser brev til Asplan.

Sak 3. Evaluering av årsmøte
– Hvordan valget blir gjennomført, styremedlemmer for seg og vara for seg.
At det blir stemt separat – Marianne fikser mail som vi ser gjennom på neste styremøte som vi sender til valgkomité.

– Ved neste årsmøte, så MÅ det være flere som bidrar. Det er ikke nok med 2 stk som lager mat til 40 mann, og servere/rydde og ordne til. Må fordeles bedre.
– Hvor mange medlemmer det er i klubben bør stå i årsberetningen.
– Utrolig kjekt med så mange medlemmer på årsmøtet  

Sak 4. Planlegging av vintercup 2 (og 3)
Marianne/ Vikinghest har ansvar for å finne:
Innpisker, skrivere, kiosk, baneansvarlig, musikk, innsjekk, speaker
Styret fikser:
2 dommere: Torstein og Lise? (Miriam fikser)
Sekretariat: Svenni fikser.

Husk printer og dommerplater
(Marianne fikk dette med seg).

– Elise sjekker opp hjemme angående Vintercup 3.
Sak 5. Elli kurs
Elli har dessverre måtte trekke seg fra kursene, og vi står nå med bare 1 instruktør. Vi hører med resten av medlemmene om hvem de ønsker.
Sak 6. Eventuelt
– Gi ut informasjon om medlemskap. Hvilke medlemsfordeler de får i klubben.

– Flere dommere som endrer karakterene etter endt ridning.
– Forslag til Gædinga stevne som en ny inntekt.
– 18.mars Årsmøte vi arrangerer medlemsmøte 13. mars. 19.00.
– Miriam sender mail til Stavangerkameratene om 2 eller 3 lørdagen i august.

– At Villingur arrangerer lokallags dommerkurs. Veldig god læring.
Miriam sender mail til Ine Smedbakken angående dette.

– Liten huskeliste: Husk hånd, innsjekk
– lag invitasjon til kvalik disipliner: V1, T1, F1, T2

– Etter Vintercup 1 fikk vi tilbakemeldinger på at underlaget i hallen hadde spor langs kanten, som flere opplevde som ubehagelig.