Referat fra Styret2019

Styremøte 1.
Dato: 30.01.19
Stad: Hos Bjarne Fossan
Tilstede: Mari, Olav, Bjarne, Karoline, Tormod, Hannah, Kristian, Marianne
Sak 1 (1). Introduksjon av nytt styret. Fordele styreverv. Kasserer: Karoline Erevik. Nestleder: Olav Matre. Sekretær: Marianne T Bryn. Kursansvarlig: Hannah Johannesen.

Sak 2(2). Økonomi og regnskap. Forslag til endringer for å få en bedre økonomi i klubben: Kurs må gå i balanse økonomisk. Villingur kommer ikke til å betale for halleie første mandag i måneden. Prisen på kvalifiseringsstevner og vintercuper må kanskje settes opp? Karoline sjekker opp hvordan vi kan søke om momsrefusjon for lysene. Mari og Karoline avtaler et møte med TF regnskap for å få en gjennomgang.

Sak 3(3). Baneanlegget i dalen. Opprette banekomitè. Vi oppretter ingen banekomitè. Baneansvarlig blir Olav og Kristian. Bjarne er kontaktperson til kommunen i forhold til utbedring av anlegget og søknad av midler til dette.

Sak 4(4). Villingurstevnet. Stevnekomitè.
Komitè: Mari (stevneleder), Torstein (Fossanmoen), Marianne (sekretariat), Birthe, Karoline (kasserer).

Sak 5(5). Terminliste 2019. Stevner, kurs, bredde aktiviteter, medlemsmøte. Vi legger inn ønsker og forslag på fb-siden til neste styremøte. Mari ber web-ansvarlige legge ut invitasjon til halltrening/medlemsmøte mandag 4.02.

Sak 6(6). Organisasjonsplan. Mari lager et forslag som vi ser på på neste styremøte.

Sak 7(7). Eventuelt: Styret ber valgkomitèen om å søke RIK om dispensasjon til at Mari Soot Kristiansen kan tiltre sitt verv umiddelbart.

Tine og Miriam kom kl 20.30 for å sikre et godt samarbeidet mellom styret og web-ansvarlige.
Tine og Miriam var positive til å fortsette som web-ansvarlige. Miriam svarer på e-post til sekretariatet.
Nyhetsbrev: Tine var positiv til å fortsette med å lage 4 nyhetsbrev per år.
Miriam er positiv til fortsatt lage invitasjoner til stevner. Hun fortsetter som sportiansvarlig og FB.
Olav ønsker å ha ansvar for Dropbox.
Mari, Tine og Miriam lager en egen chat.
Tormod får tilgang til Instagram slik at han kan legge ut bilder fra ungdomsarrangement.
Miriam, Karoline og Marianne deltar på kurs i KlubbAdmin i Stavanger 6. februar. Mari ønsker å delta dersom det er flere plasser.