Kurs med Ingeborg Steinnes Ivesdal

IngeborogStalifotoAnnyHusebø
Høsten 2014 kan Villingur tilby kursopplegg med Ingeborg Steinnes Ivesdal. Hun er medlem i Villingur og har på få år nådd så langt at hun ble tatt ut på landslaget til Nordisk i Herning nå i sommer som var. Villingur tilbyr to helger med henne som instruktør. Hun er flink, så dette er vel verdt å gå på.

Kurs
Nr 1- 2223 november (ridebanen i dalen)
Nr 2- 1314 desember (ridehallen på Fossanmoen)
Kurstider blir satt opp etter at fristen er ute og siden sendt ut til de som er påmeldt.
Pris: 800,- (1000 for ikke medlem) Mulig og ri 2 på timen.

Maks antall 10 deltakere så her blir det første mann til mølla.

Minimum 6 deltakere.
Du kan og melde deg på begge kursene nå (så er du sikret plass), men husk å merke dette godt på påmeldingen.
Påmelding til: Brit Marit på epost: bmk@forsand.kommune.no

Påmeldingsfrist
Kurs nr 1: 16. november 2014 kun på mail!
Kurs nr 2: 7. desember 2014 kun på mail!

Det vil bli sendt ut faktura etter kurset ut ifra listene over de som har deltatt.

Påmelding er bindende, og får ikke Brit Marit beskjed om endringer blir faktura sendt til den som er påmeldt.
Det er kun sykemelding og veterinærattest som er gyldig for å få fritak. Dette til info.

PS: Forbehold om feil i tekst, og endringer kan forekomme, men vil då fortløpende bli orientert!

Velkommen til kurshøsten 2014
Styret v/Brit Marit