Jofrid ny leder i sportsutvalget


Under NIHF sitt Årsmøte i helgen, ble det valgt ny leder for Sportsutvalget. Den nye lederen er ikke ukjent for oss i Villingur 🙂 det ble nemlig Jofrid Åsland !

Og som den grepa dama Jofrid er, så vet vi at Sportsutvalget har fått rett dame på riktig sted.

Gratulerer Jofrid! og lykke til med ditt nye verv i IslandshestNorge.

Årsmøtereferat

Fredag 27. november ble avholdt årsmøte i Villingur på klubbhuset. IMG_3536Tradisjonen tro ble det servert lammelår, laget av mesterkokkene Brit Marit og Bjarne 🙂
Årsmøtet inneholdt de ordinære sakene, gjennomgang av regnskap og budsjett, fastsette kontigent, valg av nytt styre, ungdomsrepresentant og valgkomité.
» Jernhesten» ble i år tildelt Sveinung Madland. Den mottok han for sin utrolig gode innsats gjennom årene; utallige temakvelder uten honorar, revisor for klubben i mange år, stiller opp når vi trenger hjelp og som den supre dyrlegen han er.

LINK til referatet fra Årsmøtet
Valg av styre:
Disse går ut av Styret; Jofrid Åsland og Tine Askvik Lossius
Torstein Fossan ble på nytt valgt som leder
Miriam Knudsen fortsetter, og ble nå valgt inn som nestleder for 2016
Brit Marit Fossan Knudsen sitter enda et år som styremedlem
Nytt styremedlem ble Sven Håvard Seldal
Bjarne Fossan ble valgt inn på nytt som 1. varamedlem
Bente Vadla Ravnås ble valgt inn på nytt som 2. varamedlem

Valg av ungdomsrepresentant:
Her går Bente Vadla Ravnås ut etter ett år, og etter benkeforslag ble Hanne Haugan valgt for 2016.

Ordenskomité:
Perly Fossan og Hilde Orkelbog Madland går ut, inn for 2016 kommer Anette Åkerlund og Amanda Stangeland

Revisor:
Sveinung Madland ble gjenvalgt

Webansvarlig:
Tine Askvik Lossius overlater ansvaret til Jofrid Åsland

Valgkomité:
Hilde Orkelbog Madland går ut
Laila Karin Horvei fortsetter ut 2016
Thomas Stangeland fortsetter ut 2017
Nytt medlem, Tine Askvik Lossius, sitter til 2018

Medlemsmøte

villingur_logo_fremhevet
Det nærmer seg Årsmøte i NIHF, og to representanter fra styret i Villingur reiser.  I forkant av Årmsøtet vil vi arrangere et medlemsmøte på klubbhuset

Mandag 9.mars klokken 20.00

Styret ønsker at medlemmer i Villingur kommer og sier sin mening om de sakene som Årsmøtet i NIHF har valgt å legge frem.  Sakslisten finner dere ved å klikke dere inn på denne linken http://nihf.no/Nyheter/Arsmotet-2015.aspx

 

Medlemsmøtet er selvfølgelig også åpent for å kunne drøfte andre saker dere medlemmer er opptatt av.

Jernhesten 2014

IMG_1740
Det var med stor glede «Jernhesten»kunne overrekkes Laila og Svein Inge på Årsmøtet. Jernhesten ble gitt dem for den fantastiske innsatsen de to har gjort for klubben i mange år 🙂

Årsmøtesaker

logoIhht gjeldende vedtekter i Villingur så sendes her ut innkomne årsmøtesaker til årsmøte neste fredag.
Dere er alle der hjertelig velkomne, men ang stemmeberettigede på årsmøtet så er det kanskje lurt av
dere å sjekke opp i om dere faktisk er medlem.
En hel del har nok uten å vite det sjøl latt være å betale kontingenten i år grunnet at det ikkje er sendt ut faktura.
I år og videre år må alle betale sin kontingent via Sporti.dk.
Men som sagt, dere er alle velkomne til møtet (husk å melde på til middagen).
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET!

Med vennlig hilsen
Egil Oaland
Leder

budsjettforslag_2014
saksforslag_2013
samlerapport
Årsmelding 2013
styreverv
Påmelding til middag, epost egil@forsand-byggservice.no