referat fra Styret

Styremøte 1 med nytt styre 2016

Start/oppfølging:
Vi startet det hele med en liten «Brain storming» om tanker for det nye året.

Sak 1: Konstituering av styret
Leder: Torstein Fossan
Nestleder: Miriam F. Knudsen
Kasserer: Brit Marit F. Knudsen
Sekretær: Miriam F. Knudsen
Ungdomsrepresentant: Hanne Haugan
Kurs ansvarlig: Brit Marit F. Knudsen
Tur ansvarlig: Torstein Fossan

Sak 2: Julearrangement
Vi arrangerer ikke julearrangement da det er veldig travelt for de fleste i juletidene.

Sak 3: Foreløpig terminliste
januar
9-10 januar – Nils kurs
30-31 januar – Elli kurs
februar
6-7 februar – Nils kurs
25 februar – Kvelds kvalifiseringsstevne
27-28 februar – Elli kurs
mars
5-6 mars – Nils kurs
22 mars – Kvelds kvalifiseringsstevne
26-27 mars – Elli kurs
april
16-17 april – Klubbmesterskap
mai
25 mai – Kvelds kvalifiseringsstevne
juni
10-12 juni – Villingurstevnet

Vi planlegger vintercup på Forsand, Vikinghest og Suldal.
Torstein snakker med Tonje Lund og Åsmund Bryn om dette.
Klassene vil bli V5, T7 og barneklasse.
Forslag til eventuelle datoer for dette er 23. januar, 20. februar, 19. mars.

Sak 5: Villingurstevnet 2016
Torstein informerte om at Jofrid og Tine ble utfordret av det forrige styret om og sette sammen enn komite til stevnet. De jobber med saken.

Sak 6: Eventuelt
– Vandre pokaler på klubbmesterskapet: Fra nå teller vandringen kun på rytter. Det vil si en kan ri tre forskjellige hester og vinne pokalen. Det er fremdeles tre napp som gjelder.
– For og vinne femgangskombinasjonen må en delta i femgang, en tøltklasse og en passdisiplin (der må passdisiplinen være godkjent).
– Kommet ønsker om å ha ungdomsgruppe samlinger på lørdager, da kan de eventuelt se på kursene som blir arrangert – dette er veldig lærerikt.
– Ønske om høyttaler på kursene, slik tilskuerne kan høre hva instruktøren sier.
– Torstein kjøper inn gassflasker slik vi kan ha varme under kursene i ridehallen. Fossanmoen stiller med ovn.
– Styret ble enige om å slette de resterende åpne postene som ikke er betalt fra 2012 på kr 1300.

Neste styremøte: tirsdag 5. januar.

 

Styremøte 10 –  29. september 2015

Krabbefestivalen – evaluering og forslag til neste år
-Vi gikk 33 000 kr i pluss i år.
-Vi betalte Tonoavgift denne gangen
-95 billetter ble solgt i år, og 85 ble solgt i fjor.
-Ha verktøy litt mer tilgjengelig
-Sjekke at vi får det vi bestiller… Telt o.l.
-Plasseringen av teltet i år passet veldig bra
-2016 er det 20 år siden Krabbefestivalen ble arrangert for første gang, bør vi lage noe ekstra da? Finne en god gruppe til og spille – alle holder øynene åpne

Villingurstevnet og avlsvisning
– Vi søker om både WR stevne og avlsvisning.
Ønsker å arrangere engang i juni, alle helgene er mulige. Og vi håper NIHF sprer stevnene mest mulig, at det ikke blir kollisjoner og heller ikke stevner hver helg.
Vi ønsker visning før eller etter Villingurstevnet slik at vi kan arrangere alt i «en»
Det nye styret som blir valgt i november bestemmer hvem som skal være i komiteen til Villingurstevnet.

Ivanveien Grand Prix
– Klassene blir galopp løp, pass løp, ideal tid, trav løp, tølt løp,
– Dato er 24 oktober
– Grilling i dalen/ kiosk salg og gymkhana i dalen etter Ivanveien.
– Det er åpen klasse på Ivanveien, alle mot alle!
– Vi inviterer Isafold og Faxi
– 100kr pr hest, da kan en delta i så mange løp som mulig. Dette gjelder også gymkhanaen.
– Vi bruker pokaler som står i klubbhuset, eventuelt medaljer.
– Stevnestart kl 10.30
– Dommer til rett gangart
– Alle raser kan delta, men det er begrenset med klasser for andre raser.

Ungdomsgruppa
– Ungdomsgruppa arrangerer spillekveld 30.09.15
– 17-18 oktober er det satt opp kurs med Ingeborg
– Laserskyting i november

Diverse
– Stevneavgiftene som skal til NIHF er ikke betalt inn. Vi forventer faktura på grunnlag av dommerskjema som er sendt inn. Er dette likt i andre klubber ? Dette bør tas opp på årsmøtet og diskuterast.
– Villingurstevnet:Kasserer kan kanskje bli med i et møte der budsjett blir drøftet, hvis kassereren ikke er en av komitémedlemmene
– Instruktører 2016: Vi har allerede booket instruktører, Nils-Christian Larsen og Erlingur Erlingsson.
– Vintercup: innkommet forslag fra medlemmer. Styret er positive til dette forslaget

Styremøte 9 – 25.august 2015

Evaluering av stevnehyppigheten i vår:
Småstevnene i år gjekk fint. Aktiviteten gjekk fint. Litt mye styremøter for de som var med i både stevnekomite og styre.
Budsjett/regnskap i forbindelse med Villingurstevnet:
Stevnet går omtrent i balanse. Dersom vi gjør noen små grep, vil vi kunne bedre økonomien betraktelig.
– T-skjorter: Vil oppmuntre de som har t-skjorter fra Villingurstevnet til å levere inn om de ikke skal jobbe dugnad ved neste anledning.
– Krabbefestivalen: Blei mye arbeid på Brit Marit, så dette bør planlegges før sommerferien så det ikke blir så mye stress på en person. Dersom vi vet hvor ting er til krabbedansen på forehånd er det en fordel. Stort sett gjekk det veldig bra.
– Utleie av klubbhuset: Den som leier huset må være der, og stå ansvarlig for resten. Dersom det er snakk om fest, så bør det skrives kontrakt med kriterier: utvask, det skal låses, om ødelegges skal det erstattes. Det er gratis for klubbmedlemmer.
– Avlsutstilling 19. – 20. september. 15 hester er grensen for gjennomføring.
Terminliste haust:
• 21.-22. september Nilskurs
• 10.-11. oktober Nilskurs
• 7.-8. november Nilskurs
• Desember? Ellikurs – Spør om november og desember
• Åpen ridehall på Fossanmoen, mandagene-fra oktober til om med mars.
• Temakvelder:?
• 24. oktober: Ivanveien Grand Prix, grilling, kosekveld for medlemmer.
• 27. november Årsmøte.
• Onsdag 9. september Dugnadskveld, kl. 17. Mat til alle: Pizza og brus.
Arbeid: gift, halltak til valsen, fjerne gras på ridebanen, sjekke utekve, renske for sauedrit(?).
• Søke om nytt wr-stevne før lokallagsmøte.
• Lokallagsmøte: 7.-8. november. Finne noen som kan reise.

Forslag til lokallagsmøtet: Be NIHF om å fordele stevnene mest mulig, og mest mulig over tid.

Styremøte 8 – 4.mai 2015

Evaluering av klubbmesterskapet:
Gode tilbakemeldinger, men ønske om B-finalene kunne vært  lørdagen

Planlegging av kvalifiseringsstevne 13.mai

Kontakt til Pinsestevnet: Ingeborg ble valgt

Valg av krabbefestivalansvarlig: Brit Marit

Eventuelt:
– Ønske om å kjøpe ny PC til Villingurstevnet
– Kjøp av walkie-talki

Styremøte 7 – 13.april 2015
Forberedelser og arbeidsoppgaver ifm klubbmeisterskapet

Styremøte 6 – 31.mars 2015


Evaluering:

Ridekurs: godt nøgde med kursa, og synast det er bra at så mage deltek.

Arrangere nytt kvalifiseringsstevne

– fordele arbeidsoppgaver

«Walk i talki»:
Spør Sven Håvard om å finne alternativ. (-Jofrid spør.)

Konkurransetrening:
Kvar onsdag. Påmeldingsfrist måndagen før. Påmelding til Brit Marit. Tid: kl. 18. Første dommar ut: Torstein.

Klubbmeisterskap
Fordele arbeidsoppgaver

Styremøte 5 – 3.mars 2015

Evaluering kurs
Nils, Elli og kjørekurs: godt nøgde med alle kursa
Vintercup
Villingur har blitt nedstemt på å premiere juniorklassane under Vintercupen. Villingur vil ta kostnaden med dette for å premiere juniorane.
Villingurstevnet
Kontakt skal vere stevneleiar.
Det skal stå worldrankingstevne på invitasjonen.
Me må også ha klassen T4. Torstein skal sjå over innbydelsen før den sendes til Sporti.

Medlemskontingent:
Det kjem ein del nye medlemmer inn jamt og trutt.

Medlemsmøte måndag

I styret er det stemning for å halde på forum. Møtet er på klubbhuset klokka 20.00.
Me vurdere etter medlemsmøte om me skal sende ein til representant til årsmøte.

Kulturkontoret har kurs
11. mars om midlar. Brit Marit ser om hun får skaffa seg kunnskapen.

Kvalifiseringsstevne:
12. mars kl. 17.10 Innsjekking kl. 16.

Icetestkurs:
Deltakarane må ha Icetest. Kurset skal være på Fossanmoen.

Terminliste:
Tur frå Oaland til Skrøylå til 31. mai.

Dugnad Forus:
Vi takker fint nei denne gongen.

Internett/Facebook:
Vi har fått spørsmål om å ha ei gruppe til diskusjon for medlemmer i klubben. Miriam lager ei slik gruppe.

Styremøte 4 – 9.februar 2015

Evaluering Vintercupen
Vellykket stevne. Noe krøll med lyd og starten. Sekretariatet trenger trening 🙂 Planlegger et Ice-testkurs så snart som mulig.

Terminliste
12 mars – kvalifiseringsstevne
9 april – kvalifiseringsstevne
10-12 april – ungdomsweekend
25-26 april – klubbmesterskapet

Ønsker også to turer i løpet av sesongen, en til Veen og en ny Oaland-Skrøylå tur.

Medlemskontigent
62 medlemmer har betalt kontigent. Fem nye medlemmer 🙂
Sender en påminnelse til de som ikke har betalt.

Styremøte 3 – 19.januar 2015

Evaluering Julekos
Fin kveld. Det var litt kaldt. Til neste år: Varme; fyre med ved, og musikk.

Evaluering kurs
10 med på Nils sitt kurs og 8 var med på Elli-kurs.
Vi spør Nils for neste sesong.

Servering ridekurs og køyring av instruktør
Kva skal prisen vere og kven skal lage det?
Politikk: Lager gratis mat, og kjøper inn på Villingurs rekning.
Ein får ansvaret for å sette fram og lage til.

Servering halltrening
Me vil bytte på dette. Serveringa er kaffi, saft og noko å bite i. Me tek med kvar vår gong i styret. Prøver å bruke Facebook til planlegging av dette. Kvar og ein gir beskjed dersom dei kan bidra.
Ingeborg kan hjelpe folk om ho er der på hallterningane, dersom det er ønske om det. Det kostar ikkje noko.
Me oppmodar styret og folk til å stille opp til gratis halltrening.
Det bør annonserast endå meir om tilbodet. Me gjer det klart at alle er velkomne. Dersom dei ikkje er medlem kan dei betale t.d. 100 kr eller melde seg inn.

Vintercup
31. januar Villingur, 1. mars Isafold, 29. mars Faxi.
Dommere: Iren/Bjarne, Hild Madland og Anne Waldemar.
Påmelding: Brit Marit.
Frist: 24. januar 2015
Stevnestart: kl 11.
Overnatting og oppstalling: Fossanmoen.

Terminlista
Tar dette i neste møte i februar.

Verving av medlemmer
Oppmode folk til å melde seg inn i klubben.

Representant til årsmøtet
14. mars. Ingeborg og Bente vil reise.

Ungdomsgruppa
24., 25. og 26. april blir det kurs for ungdommane.
Ingeborg og (Kari?) instruerer: 300 kr ridetimen.
Søv i klubbhuset, og har hestane i dalen/Fossanmoen.
Fredagen: Film på kvelden. Kjøpast av ungdomsgruppa. Ein eller to filmar.
Sponse maten: brød og middag.
Dersom det slår an vil ein ha same type kurs seinare på året.
Bowling 25. mars, onsdag kl. 18.
Ingeborg og Bente kjører.
Påmelding ei veke før.
Laserskyting i Stavanger: På hausten, i oktober.

Styremøte 2 – 15.12.2014

Køyrekurset – evaluering
Folk var veldig nøgde med køyrekurs. Det har vore snakka om ein kveld i månaden. Torsdag er føreslått.
Torstein tek kontakt med Linda Thomsen om kveldskurs ein kveld i månaden. Det er ønska å variere vekedagane noko.

Romjulskos
29. desember kl. 17
Ønsker på arrangementet:
Juletre
Hest og kjerre
Ri
Pakkelek
Riskrem

Kurs med Elli og Nils
Me sender ut invitasjon til Faxi og Isafold for å sikre nok påmelde. Dei kan ta kontakt med Fossanmoen for stallplass og overnatting.
Invitasjon: Brit Marit har laga invitasjonar.

Vintercup
Siste helga i kvar månad. Januar, Februar, Mars.
Villingur har 31. januar. Invitasjon kjem seinare.

Terminlista
Endelig i Januar

Ungdomsgruppa
Har mange gode planar framover. Me kjem tilbake til meir neste møte.

Styremøte 1 – 24.11.2014

Ungdomsgruppa
– Ikke møter hver månded, men noen ganger i året
– Noen aktiviteter blir på Stavanger-siden, feks Bowling, kino o.l
– Kurs o.l holdes på Forsand

Visjoner og ønsker for 2015
innspill fra nye styremedlemmer
-distanseritt (temakveld) – før distanseritt. Samarbeid med Ellen og Jan Gutubakken
-ønsker bittkurs
-temakveld(Sveinung) angående akutte skader, sår o.l.

Fordeling
Torstein : leder
Tine : nestleder, webansvarlig
Brit Marit : kasserer
Jofrid : sekretær
Barn og bredde : Jofrid
Tur i skog og mark : Torstein
Sport, avl og utdanning : Brit Marit og Miriam

Evaluering av årsmøte
-kommentarene som ble nevnt tar vi til oss.
-med tanke på mail som ble sendt ut angående årsmøte bør vi sjekke om alle har mottatt inkalling.
-kommentar om Villingurstevnet, at det skal være åpenhet.

Evaluering av kurs
Nils kurs
-alt gjøres på dugnad( mat, ferje, kjøring, overnatting o.l)
-bra kurs
-maten ble for dyr, vi prøver oss med en maks pris 100,- pr.pers.pr.dag

Ingeborg kurs
-positiv tilbakemelding
-fornøyde deltakere

Villingurstevnet
-Oppretter arrangement på facebook
-Ingeborg, Bjarne, Torstein, Jofrid, Olav og Tine er med i stevnekomiteen
-Møte før nyttår

Ridekurs Nils og Elli
-Invitasjonene sendes ut snart

Vintercup
-Venter på tilbakemelding fra de andre klubbene

Sekreteriat – Icetest kurs
Venter på tilbakemelding

Eventuelt
-Romjulstreff på ridebanen, mandag 29 desember.