Velkommen til Villingur

Villingur er et lokallag i Norsk Islandshestforening. Klubben ble stiftet i 1977, den gang kalt Forsand Fjellhestforening.
Geografisk dekker det Ryfylke i Rogaland med hovedaktiviteten på Forsand i Sandnes kommune. Vi har medlemmer fra store deler av Ryfylke og Nord-Jæren.

Det har vært en høy aktivitet i Villingur Islandshestforening, som igjen har ført til at antall medlemmer har doblet seg på ti år. Vi har idag rundt 60 medlemmer.
Noen av klubbens medlemmer har også flyttet til Forsand for å bo her på grunn av det store, gode islandshestmiljøet i denne bygda.