Referat fra styret 2023

Styremøte 1

09.02.2023 
Sted: Hos Egil Oaland
Til stede: Egil, Ingeborg, Monica, Miriam, Malin, Rolf og Hanne  

Sak 1. (1) Konstituering av styret 

Leder: Egil Oaland 

Nestleder: Rolf Ness 

Kasserer: Miriam Fossan Knudsen 

Sekretær: Hanne Haugan 

Ungdomsrepresentant: Maria G. Bosvik 

Ansvarsområder deles ut på senere tidspunkt.  

Sak 2. (2) Slagord/ Visjon  

Egil foreslår at klubben skal ha et slagord.  

Forslag 1: Villingur, klubben for alle. 

Forslag 2: Villingur, sammen er vi god.  

Styret ønsker mer tenketid. Tar det opp på et senere tidspunkt.  

Sak 3. (3) Terminliste 

Hanne gjennomgår oppsatt terminliste fra forrige styre.  

Diskusjon på kursfronten. I dag er det satt opp kurs en gang i måneden. Noen skulle ønske det var ukentlig kurs. Det finnes muligheter for digital undervisning, som også skjer på privat initiativ, som fungerer ganske greit. Det er en problematikk i å få nok påmeldte til kurs i dag, og det er flere behov som må dekkes. Det stilles spørsmål om Villingur burde arrangere færre kurs for å gjøre det mer attraktivt. Vi har pr. i dag arrangerte kurs med Trine Risvang og Marthe Skjæveland, som arrangeres på Forsand og på by-siden som fungerer flott. Instruktørene er også villige til å forflytte seg i løpet av kurs-helgen. Vi ønsker at kurs skal være et samlingspunkt for flere og det er ønsket at mikrofon + høyttaler benyttes slik at tribunen kan høre instruksjonen. Villingur har et opplegg for dette, men det mangler en ledning. Vi går til innkjøp for det som trengs slik at dette kan benyttes.  

Nye datoer til terminlisten:  

24-26. februar – Dugnad i dalen  

25-26. mars – Kvalifiseringsstevne – Egil finner dommere.  

14. mars- Medlemsmøte i forkant av årsmøtet i NIHF.  

15-16. april – Trine Risvang kurs  

29-30. april – Klubbmesterskap – Egil skaffer dommere 

Forslag til ytterligere datoer som skal diskuteres mer:  

6-7. mai – Sosial happening 

7. mai – Barnas dag  

Sak 4 (4) Bane og anlegg i dalen  

Det er stort behov for oppfriskning av baneanlegget til klubben. Dette bør bli gjort før stevnesesongen starter. Dugnaden må være organisert. Egil organiserer arbeidet og fordeler ansvarsområder.  

Dugnaden vil komme opp i samme helg som Marthe og Gulli kurset. Vi finner ny løsning for hvor kurset arrangeres.  

Planlagt arbeid:  

Nytt gjerde 

Rense uteområdet og innsiden av klubbhuset.  

Gjøre klar det gamle sekretariatet brukbart igjen. (ikke behov for å sitte i brakka nå som alt er digitalt).  

Det trengs en gravemaskin for arbeidet. Miriam sjekker tilgjengelighet og kost på dette fra TS. 

Eventuelt.   

Ønsket at klubbene i nærområdet holder kontakt for å samkjøre terminlister og unngå å arrangere arrangement i samme helger. Egil ordner dette.  

Nøkler til klubbhuset: Hanne, Malin, Miriam og Egil har hver sin nøkkel til klubbhuset. Kode på nøkkel-boks skal endres i år. Egil ordner dette.  

Årsmøte i NIHF –  Egil reiser.  

Pinsestevnet 2023 – Villingur har fått utdelt oppgavene rundt flaggritt. Pinsestevnet er en topp samlingsarena, og vi ønsker at flere reiser sammen opp.  

Hjemmesiden må oppdateres – Miriam rydder opp på hjemmesiden til Villingur 

Kommunikasjon utad – Vi beholder den facebook-gruppen som man må be om medlemskap. Gruppen er åpen for alle og alle har mulighet til å skrive innlegg. Det er også mulig å gjøre flere innstillinger på en slik gruppe enn en åpen liker-side.  

Kommunikasjon innad i styret – Messenger gruppe. Alle sjekker innom hver dag for å se om det er nye meldinger.  

Fjordafolkets dag – Villingur takker nei.  

Klubbklær – ta med forslag til medlemsmøtet.