Innkalling til årsmøte

Velkommen til årsmøte fredag 4. februar kl. 1800

Sted: Teams eller klubbhuset alt etter smittesituasjonen.

Påmelding til post@villingur.com innen søndag 23. januar.
NB: Det må sendes påmelding for å motta invitasjon til Teams. Vi oppdaterer fortløpende om det blir fysisk årsmøte.

Utdeling av «hesten» til et verdig medlem!
Årsmøtesaker jfr lover Lover for Villingur (ligger på hjemmesiden under dokumenter):
Frist for å sende inn saker er 14 dager før årsmøte, 21.januar 2021.
Saker sendes til post@villingur.com

Godkjenne de stemmeberettigete.
Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Behandle forslag og saker. [10]
Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. [11]
Vedta idrettslagets budsjett.
Behandle idrettslagets organisasjonsplan. [12]
Foreta følgende valg: [13] 11.
Leder og nestleder 12.
3 styremedlem og 2 varamedlem [14]

Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
To revisorer. [15]
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Eventuelt

NB; Sakspapirene blir ikke delt ut i papirversjon på årsmøtet. De som ønsker å ha dette bes skrive det ut selv og ta det med

Hilsen styret

Vel blåst klubbmesterskap!

Årets klubbmesterskap er vel blåst, i år ble det arrangert i oktober da vi måtte flytte det fra april på grunn av pandemien. Vi hadde litt forskjellig vær der lørdagen var veldig fin og noen fikk seg en våt opplevelse i noen av finalene på søndagen. Men humøret var på topp og vi koste oss!

Årets kombinasjonsvinnere
Fritidsklasse


Junior: Kaja Dahl og Bjalla fra Fossanmoen

Senior: Hannah Johannessen og Hálfdán fra Værås

Firgangskombinasjon

Junior: Synne Jacobsen Ness og Svana fra Klovning

Ungrytter: Luisa Husby Sem og Bakkus fra Grundet Hus

Senior: Iren Saxegaad Haugan og Stórhöfði frá Seljabrekku

Femgangskombinasjon

Ungrytter: Malin Bosvik og Snotur fra Lian

Senior: Miriam Fossan Knudsen og Dagdís fra Suldal

Feather Prize gikk i år til Luisa Husby Sem for god og harmonisk ridning!


En stor takk til sponsorene våre Bondekompaniet Klepp, Bondekompaniet Sandnes, Bondekompaniet Stavanger og Janne´s Dyrebutikk for veldig flotte premier!

Ridetider Marthe kurs

Velkommen til kurs med Marthe Skjæveland i dalen 2-3 oktober!

Håper dere får noen kjekke kurs dager!  

Ridetider:

Lørdag
10.00-10.45 – Amanda S (Fossanmoen)
10.45-11.30 – Kariann B (Fossanmoen)
11.35-12.20 – Egil O (Dalen)
12.20-13.05 – Brit Marit (Dalen)
13.05-13.45 – Lunsj
13.45-14.30 –  Miriam K (Dalen)
14.30-15.15 – Hanne H (Fossanmoen)
15.30-16.15 – Miriam K (Stall FK)

Søndag
09.00-09.45 – Amanda S (Fossanmoen)
09.45-10.30 – Kariann B (Fossanmoen)
10.30-11.15 – Brit Marit (Fossanmoen)
11.15-12.00 – Miriam (Fossanmoen)
12.00-12.45 – LUNSJ
12.45-13.30 – Hanne H (Fossanmoen)
13.45-14.30 – Miriam (Stall FK)

Ridetider Marthe kurs

Velkommen til kurs med Marthe Skjæveland i dalen 11-12 september!

Husk avstand og smittevern tiltak. Klubbhus og toalett er åpne.
Håper dere får noen kjekke kurs dager!  

Ridetider:

Lørdag
10.00-10.45 – Kariann B
10.45-11.30 – Egil O
11.30-12.15 – Malin G
12.15-13.00 – Lunsj
13.00-13.45 – Malin B
13.45-14.30 –  Miriam K
14.30-15.15 – Brit Marit K
15.15-16.00 – Iren H
16.00-16.45 – Hanne H
16.45-17.30 – Synne N

Søndag
09.30-10.15 – Kariann B
10.15-11.00 – Brit Marit K
11.00-11.45 – Miriam K
11.45-12.30 – Thea B
12.30-13.15 – Lunsj
13.15-14.00 – Malin B
14.00-14.45 – Iren H
14.45-15.30 – Hanne H
15.30-16.15 – Malin G
16.15-17.00 – Synne N
17.00-17.45 – Egil O

KLUBBMESTERSKAP 2021 – JUBILEUMSSTEVNE

VILLINGUR INVITERER TIL ÅRETS KLUBBMESTERSKAP/JUBILEUMSSTEVNE!

Klubben feirer 20 år som Villingur Islandshestforening, i 2001 stiftet Forsand Fjellhestforening klubben Villingur Islandshestforening.

Dato:
9-10 oktober (Ved mange påmeldte kan noen klasser bli lagt til fredag 8 oktober) 
Sted:
Ridebanen i Dalen, Forsand
Passdisiplinen blir på Fossanmoen.

Stevnestart:
Fredag (tidspunkt legges ut på Facebook/nettside)
Lørdag kl.09.00 (Kan bli endret)

Innsjekk: Fredag (tidspunkt legges ut på Facebook/nettside)
Lørdag kl. 08.00-08.45 (Kan bli endret)

Kontaktpersoner:
Stevneleder: Hanne Haugan – post@villingur.com / 952 33 449
Sekretariat: Marianne Bryn: post@villingur.com

KLASSER
Sportsklasse
Junior (14-17 år): V1, T1, F1, T2, P2
Ungrytter (18-21 år): V1, T1, F1, T2, P2
Senior (21+): V1, T1, F1, T2, P2

Fritidsklasse
Barn u/plassering (6-11år): V5, T7
Barn m/plassering (11-13år): V5, T7
Junior (14-17 år): V5, T7
Ungrytter (18-21 år): V5, T7
Senior (21+): V5, T7

G 8.3.2.4 Alternativ skoing (Annet enn standard jernsko)
Alle alternative sko er lov uten fyllmateriale så lenge vekten ikke overstiger vekten på standard jernsko i samme størrelse. Hvis skoen er limt fast til hoven, må man ha et identisk reserve-eksemplar tilgjengelig for inspeksjon under beslagskontrollen. Alternative sko må brukes slik de er produsert, uten endringer/modifiseringer.
Alternative sko må følge de samme reglene som vanlige sko med hensyn til passform og plassering på hoven.

Priser:
Påmelding: kr. 300,00
Disiplinavgift: kr. 200,00
Oppstalling: Avtales med Torstein Fossan på 909 86 637

Utekve i Dalen: 50 kr pr dag. 20 stk ledige og kveet SKAL rengjøres etter bruk!

B eller A kvalifiserte kan ikke delta i fritidsklassen. Det er likevel mulig å stille i en fritidsklasse og en sportsklasse. KLASSEN ER IKKE KVALIFISERENDE
I V5 og T7 må du velge hvilken hånd du vil ri.

Merk: Stevnet er forbeholdt Villingur-medlemmer og vi har grense på 55 deltakere. Blir det færre enn 55 er det mulig for ikke-medlemmer å delta. Finalene på søndag er kun for Villingur-medlemmer.

Det utnevnes klubbmester i alle klasser, + kombinasjonsvinner sammenlagt etter uttagning. (V1 + T1/T2 eller F1 + T1/T2 +P2).

Utstyr: Vi følger gjeldende regler i Feif. Se ”General rules and regulations” kapittel G8. https://www.feif.org/Service/Documents/RulesandGuidelines.aspx

Påmelding: Via Sporti.dk.  (Kommer snart).

Påmeldingsfrist: 03.10.21 kl. 23.59.

Program og startlister: legges ut på hjemmesiden.
Det er ikke mulig å gjøre endringer etter fristen. Endringer før fristen kan sendes til post@villingur.com.

Husk egenerklæring og vaksinasjonskort!

Velkommen!

Stevnetrening i gædinga

Det blir stevnetrening i Gædingakeppni på fossanmoen

Dato: søndag 22.August
Sted: Fossanmoen
Klokkeslett: 11.00

Du rir et gædinga program og Bjarne Fossan dømmer programmet og gir tilbakemelding etterpå.
Stevnetreningen er åpen for alle medlemmer i Villingur, alle som er medlem i ungdomsgruppa rir gratis (alder 13-23).

Alle andre medlemmer betaler 50 kr for å delta. 50 kr vippses til Villingur sin vipps 134013 og merkes med «stevnetrening».

Det er første mann til mølla, det er kun 15 plasser
Påmelding til Sekine Brewster på facebook innen fredag kl. 19.00.
Husk å oppgi hvilken klasse du vil ri.

Stevnetrening i Gædingakeppni


Det blir stevnetrening i Gædingakeppni på fossanmoen
Dato: Lørdag 7.August
Sted: Fossanmoen
Klokkeslett: 11.00

Du rir et gædinga program og Bjarne Fossan dømmer programmet og gir tilbakemelding etterpå.
Stevnetreningen er åpen for alle medlemmer i Villingur, alle som er medlem i ungdomsgruppa rir gratis (alder 13-23).
Alle andre medlemmer betaler 50 kr for å delta.
50 kr vippses til Villingur sin vipps 134013 og merkes med «stevnetrening».

Det er første man til mølla, det er kun 15 plasser

Påmelding til Sekine Brewster på facebook innen Torsdag kl. 19.00.

Årets klubbmesterskap

Vi håper å kunne arrangere årets klubbmesterskap, men det er avhengig av Corona situasjonen. Per nå ser vi det vanskelig å arrangere klubbmesterskapet allerede i slutten av april.
Styret har derfor tatt en avgjørelse om å flytte klubbmesterskapet til sensommer/høst.

Vi ser på mulighetene å arrangere drop-in stevner på litt kortere varsel som trenger litt mindre planlegging hvis regjeringen åpner mer opp mtp restriksjoner.

Vi vil komme tilbake med ny dato etter hvert.

Styret ønsker alle god påske.

Vel gjennomført årsmøte på Teams!

Årsmøtet er vel gjennomført, for første gang er dette arrangert på Teams.
En stor takk til det gamle styret og de som har hatt andre verv i 2020. Vi vil ønske det nye styret lykke til!

Det nye styret for 2021 er konstituert og består av følgende:

Leder:
Miriam Fossan Knudsen

Nestleder:
Morten Husby

Styremedlem
Ariana T. Johannessen (1.år)
Hanne Haugan (2.år)
Malin Bosvik (2.år)

Varamedlem
Garry Brewster (1.år)
Malin Horvei Jårvik (1.år)

Ungdomsrepresentant:
Styret fikk mandat til å finne ungdomsrepresentant.

Jernhesten ble også delt ut i år, i år gikk den til en person som har utmerket seg positivt både via sosiale medier, samt på de få aktivitetene som er blitt gjennomført. Styret mener denne personen har hatt fokus på samhold, inkludering og rekruttering, og er en viktig ressurs i klubben.
Jernhesten 2020 går derfor til Iren Haugan. Vi gratulerer!

Ingen beskrivelse er tilgjengelig.