Referat fra styret 2021

Styremøte 2.


Dato: 24.03.2021
Sted: Teams
Tilstede: Miriam, Ariana, Garry, Sekine, Malin B, Idunn, Malin, Morten og Hanne

Sak. 1. (5.) Styret

Senior gruppa – Iren har takket ja.
Malin B ser om det er noen fra andre siden som kan være med å holde senior gruppa. 

Kasserer/sekretær – Hanne er satt inn som både kasserer og sekretær.

Sak 2. (6.) Oppfølgning av årsmøte saker


Det er ikke budsjettert penger til eventuelle landslagsryttere ref. Iren sitt forslag i 2019. Morten sjekker budsjett ift. Forslaget til Iren og lager et forslag til neste styremøte.


Sak 3. (7.) Klubbmesterskapet

Iht. koronasituasjonen med økende smittetall i hele Norge, ser vi at det blir for vanskelig å arrangere et klubbmesterskap nå. Vi ser det kan være en mulighet å ha klubbmesterskap til høsten. Vi prøver å se om vi kan arrangere noe annet iht. restriksjoner istedenfor. 

Sak 4. (8) Kurs

Ariana har sendt melding til instruktørene som er nevnt i forrige referat. 

Hun har fått innhentet svar fra Steinar C. Kolnes, Kristoffer Bjørke og Hege Valand. 

Steinar; 5000,- per dagen + reise. 

Kristoffer; 8000,- for 8 deltakere. Dette inkluderer kjøring. Villingur står for overnatting. 

Hege; 350 pr deltaker. Minst 7 og maks 10 deltakere. 

Det er ønsket å innhente priser fra Kristin Elise Andersen. Ariana innhenter priser. 

Dersom det er mulig, kunne det vært en idé å arrangere sammen med en annen klubb på f.eks. 4 dager. Da er det mulighet for å lage et litt større opplegg. Det kan være sosialt og lærerikt.  

Kurs for barn og bredde. F.eks. en lørdag med samling for de yngre. Her kan det være en instruktør for å ha barneridning, men det er også ønsket at det ikke bare er fokus på hest. Vi kan ha flere aktiviteter for å samle barna i klubben. Det kan sammenlignes med ungdomsgruppa, at det er aktivitet som ikke bare inneholder hest. 

Sak 5 (9) Avlsvisning

Påmelding åpnes i starten av april. Torstein lager et skriv mellom de og NIHF. Miriam prøver å finne ut av hvor mange som skal vises, til nå ser det ut til 10 som skal vises. Ca. 5 er på kanskje. Litt usikkert med unghest visning, Det kommer an på hvor mange som er påmeldt. 2 dommere. Utfordringen er at det er utenlandske dommere (mtp. Corona). Ingeborg Steinsdatter (Avlsutvalget) Tror at det skal gå fint og at vi håper at det kan arrangeres. Vi holdes oppdatert av Ingeborg fremover.  

Sak 6 (10) Terminliste

Det er enda vanskelig å planlegge terminlisten pga. korona. Vi må ta uke for uke og sette det på vent til der åpnes opp igjen. Det kan være en mulighet til å kartlegge hva som er interessant i fremtiden. Bruke facebook og nærmeste nettverk til kartlegging. 

Garry har sendt melding til Phi, har ikke fått svar. 

Foredrag: Berven er ettertraktet, han er åpen for det, men ønsker å gjøre en fysisk samling. Da det er ønsket en større forsamling.
Han tar ikke betalt for dette. Det sjekkes ut om det er åpent for behandling på stedet når han kommer evt.? 

Foredrag: Tonje Lund Næss, oppfølgning etter Berven. 


Kurs: for de i støtteapparatet (foreldre) basiskunnskapskurs i f.eks dømming, hestekunnskap. Kan spørre om Iren er intr i teamsmøte i f.eks hvordan en bedømmer hester, vise videoer og forklare. Det skal være forståelig for støtteapparatet. Miriam spør Iren. 

Rune Svendsen kan brukes til foredrag om dømming, hva de ser etter osv. Garry spør. Gjennomgang av guidelines. 

Eventuelt 

 • Sportsfengur
  • Jobbes med å få på plass med å få en side som er oversatt til norsk. Hvis en skal benytte seg nå må en betale for å bruke. Miriam er superbruker, det er sendt inn at Morten og Hanne ønsker tilgang. Marianne er også interessert. Miriam deler link til en video.  
 • Årsmøte NIHF
 • Flere av sakene som er innsendt er utsatt på ubestemt tid. F.eks. forum er utsatt til neste årsmøte eller evt. Lokallagsmøte. Noen ønsker de digitalisert og noen ønsker det på papir. Vi må samle så mange stemmeberettigede som mulig. 
 • Håvard fra idrettsforbundet snakket om overgrep i idrett. Hva er greit og hva er ikke greit. Alkohol, snus og tobakk var også et tema. Det skal ikke være alkohol og tobakk på tribune, men det er ikke lett å si noe på det. Man må skille når det er stevne og når det ikke er stevne. Det kan være andre forskjellige regler på stevneplassen og campingområdet. Man må skille dag og kveldstid, men være påpasselige. 
 • Inge Kringeland kom med skryt til styret i NIHF om hvordan de har lagt til rette og fullført aktiviteter for barn og unge. 
 • Nils Ole Gilde forteller at AVL på islandshest er gått ned. Tidligere var det ca. 400 føll årlig, nå er det nedgang til 150. Det etterlyses også flere avlsdommere i Norge. Vi er avhengig av dommere fra utlandet, og det kan være veldig ugunstig nå som korona herjer. 
 1. Anlegget i Dalen
 2. Kontrakt med Kjetil Vika er signert av begge parter. 
 3. Kontrakt med Gunnleif er sendt på epost, venter på retur.
 4. Forsikringene er oppdatert iht informasjonen vi fikk fra det gamle styret. 

Styremøte 1.

Dato: 23.02.2021
Tilstede: Ariana, Miriam, Malin B, Sekine, Garry, Malin J, Morten og Hanne. Forfall: Idunn
Sted: Klubbhuset


Sak. 1. (1) Konstituere Styret

Leder – Miriam

Nestleder – Morten

Kursansvarlig – Ariana 

Ungdoms.rep – Idunn og Sekine

Barnegruppa- Malin J 

Avventer med kasserer og sekretær til etter vi har snakket med Birthe til neste styremøte. Hanne tar kontakt med Birthe. 


Sak 2. (2) Oppfølgning av årsmøte saker

Pkt. 2. Det er ikke lagt inn i budsjettet for 2021 at vi skal sette av penger til eventuelle landslagsryttere ref. Iren sitt forslag på årsmøtet i 2019.
Avventes til neste styremøte slik vi har kasserer på plass. 

Pkt.2. Vedtektene må oppdateres, ref. Birthe sitt forslag på årsmøtet 2020.
Miriam oppdaterer vedtekter. Ref. Birte sitt forslag.

Sak 3. (3) Terminliste

Vintercup 3, 14 mars utgår pga. Covid 19. 

Aktiviteter i mars utgår, tas opp til neste styremøte for de kommende månedene.

Pga. Covid 19, er det foreløpig vanskelig å planlegge terminliste for det kommende året, vi vil derfor fokusere på teams møter/foredag i første omgang. 
Gjennomgang av guidelines på teams. Garry tar kontakt med Fi Pugh. 

forslag til hva året kan fylles opp med: 

Vår/sommercup, helgestevner med åpne klasser, gymkhana, kostymeritt, 3gang, tølt in harmony, gædinga, rideturer, Fossanmoen grand prix (rett strekk) – Idealtid: galoppløp, tølt, trav eller pass. 

Ridekurs, foredrag med Berven, hestekunnskapskurs, hovslagerkurs, yoga med Therese, Clinic med Christina Lund, dressur, 20 års jubileum for Villingur. 

Klubbmesterskapet 24-25 april – A klasser? T8, V5. 

Garry ser etter dommere. 

Se etter sponsorer?   

Avlsvisning 8-9 mai – Avlsutvalget har sagt ja til unghest skue. Foreløpig har det vært snakk om rundt 20-30 hester som skal vises. 

Muligheter for å arrangere Villingurstevnet på høsten, slik som i 2020.  

Sydvestmesterskapet blir mest sannsynlig arrangert av Gustur Islandshestlag. 


Sak 4. (4.) Kurs

Det er ønsket elitetrenere til kurs.
Klubben er avhengig av at det er nok påmeldte, men det må være mulighet for å arrangere kurs selv om det mangler 1-2 deltakere. Dvs. Dersom kursholder har et krav om 10 påmeldte, og det kun er 8-9 påmeldte vil vi fortsatt holde kurset så lenge styret forholder seg innenfor vedtektene. 


Dersom Villingur booker ridehallen på Fossanmoen (f.eks. ved kurs) legges det ut informasjon slik alle medlemmer kan få ri i hallen «gratis». 


Instruktører som er ønsket: Christina Lund, Kristoffer Bjørke, Stian Pedersen, Hege Valand, Steinar C. Kolnes. Ariana innhenter priser. 

Eventuelt 

Sportsfengur – Miriam, Morten og Hanne melder interesse for opplæring. Morten spør om Marianne er interessert også. 

Det oppleves at det som regel er de samme som deltar på dugnad. Diskuterer muligheter for at deltakere til stevner må forplikte seg til dugnadsjobbing på stevnet.