Referat fra styret 2021

Styremøte 10

Dato: 26.01.2022
Tilstede: Sekine, Malin J, Miriam, Ariana, Idunn, Morten og Hanne

Sak. 1. (34.) Årsmøte

Gjennomgang av regnskapsrapport 2021 og budsjett for 2022. 

Det vil bli en mer detaljert gjennomgang av regnskapet på årsmøtet. Hanne publiserer rapporten i styregruppen, slik at de som ønsker kan se gjennom den i forkant. 

Trengs noen småjusteringer på budsjettet, Morten lager et nytt utkast. 

Miriam har laget årsberetning til årsmøtet. Hun publiserer det hun har formet i styregruppen slik at vi kan komme med innspill til evt. Endringer eller tilføyelser. 

Dette publiseres offentlig fredag 28.01.22.

Vi bestiller mat fra Joker Lysefjord til årsmøtet. 

Vi bestiller blomster til verv som går ut av styret, som takk for innsatsen. 

Forslag til årsmøte: 

Innsendt av Iren Haugan:

«Forslag til årsmøtet. Det er lite inntekter inn, å det er heller ikke noen form for sponsing av kurs. Rytterne i klubben ønsker profilerte instruktører, og de koster penger. Ser vi til andre klubber er det sponsing av kurs, men derimot gjør medlemmene dugnad i form av salg av toalettpapir, tørkerull, tennbriketter etc. Jeg henstiller årsmøte, til en avgjørelse at klubbens medlemmer kjører på med salg av artikler for å sponse deler av kurs og aktiviteter som er øremerket rytterne, enten det er sosial aktivitet, ridekurs eller turer. 

Det har vært to rare sesonger, og mye skyldes nok koronaen hvor vi alle må holde avstand. Påmeldinger til stevner har vært katastrofalt i nedgang og lite engasjerte medlemmer. Hva skal til for at aktiviteter og folk samles når det blir arranger? Hva tenker medlemmene om veien videre og hva forventes av klubben? Dette ønsker jeg at vi tar opp som eventuelt og at vi drøfter veien videre» 

Salg av artikler som skal gå til sponsing og øremerkes til ryttere som er med på kurs o.l. 

Styret henstiller seg positivt til forslaget og at det drøftes på årsmøtet for å avgjøre salg av artikler. 

Det er satt av tilskudd til nytt gjerde til ridebanen i Dalen. Det er ønsket å sette sammen en komitè som har ansvar for at dette gjennomføres. Dette mtp. At det er lover å ta hensyn til i dette tilfellet. 

Sak. 2. (35.) Loddtrekning

For å innhente inntekt er det besluttet å kjøre i gang et loddsalg.

Det er søkt om å ha loddsalg fra 8.02.22-08.03.22. 

Jobber for å få flere premier som omhandler både hest og aktiviteter uten hest. 

Det er ønsket med premier som er tiltrekkende for både ryttere og til de som ikke driver med hest (Familie, barn osv.) 

Sak. 3. (36.) Villingurstevnet 2022

Det er satt sammen en komitè til stevnet, som er godt i gang med planlegging. Det er besluttet å avholde et fysisk møte, etter årsmøtet.  

Sak. 4. (37.) Ungdomsgruppa

Ungdomsgruppa har arrangert ridetur. 

Det er et ønske fra ungdomsrepresentantene å ha en oversikt over hvor mye de kan bruke på aktiviteter. Det er pr. definisjon ingen «begrensning» på hvor mye en kan bruke, men det er lagt opp i budsjettet hvor mye det er antatt å bruke. 

Dersom det skulle være aktiviteter som koster mer, tar de kontakt for å finne løsninger. Dersom det overstrider mye, er det muligheter for å få noe dekket av ungdomsgruppa og noe selvbetaling. 

Eventuelt

Malin B. Har valgt å trekke seg fra styret og klubben i forkant av årsmøtet. Garry blir satt inn med umiddelbar virkning. 

Vi takker for et godt samarbeid i styret for 2021! 

Styremøte 9

Dato: 15.11.2021

Tilstede: Ariana, Garry, Sekine, Miriam, Malin J, Hanne, Idunn, Morten, Malin B

Sak. 1. (28.) Evaluering av klubbmesterskap 2021

Tilbakemeldingene sier at det har vært et bra gjennomført stevne, til tross for få påmeldte. av både dommere og ryttere.

Dugnadsarbeid er et generelt problem. Det er færre som bidrar, og vi opplever at det er vanskelig å huke tak i folk. 

Det er ikke mulig å kunne straffe folk for å ikke delta på dugnad, dette er et frivillighetsarbeid. 

Det kan være en idè å gi tilbake til de som jobber dugnad. mulig dugnadsfest? 

Sak. 2. (29.) Jubileumsfest 2021

Det er 29 påmeldt til nå, mulig det kan bli flere. Det er bestilt kinamat. 

Vi har laget en tidslinje med høydepunkter for klubben de siste 20 årene. 

Forespør om å låne kommunesalen. 

Ved utdeling av blomster ønsker vi å gi en rose til hver som kommer med et takkekort. 

Ønsker fortsatt at flere kan komme innom selv om de ikke er påmeldt. 

Prøve å få noen til å holde taler, og si noen ord. 

Fikk nyss i gamle villinguren blad. Miriam skaffer før lørdag. 

Forespør om noen har bilder tilbake i tid. lager slide med bilder. 

Quiz spørsmål: 

Sak. 3. (30.) Årsmøte 2022

Årsmøte 2022: fredag 4 februar. 

Sak 3. (31.)  Gjennomgang av årsmøte i NIHF

Hanne har gått igjennom årsmøtet. 

Sak 4. (32.) Villingurstevnet 2022

Offentliggjort at villingur får WR stevne i 2022. 

Ble tatt opp på medlemsmøtet at det er ønsket med en komite. 

Miriam, Hanne og Ariana (eventuelt malin J) er i spissen for å finne flere folk til komiten, og de står i spissen for arrangering. 

Eventuelt

Iren ønsker å arrangere en seniorhelg på Fossanmoen i slutten av januar. Er ønsket å skape et sosialt samhold blant seniorer. 

Sparebankstiftelsen kommer med svar i morgen. Dette avgjør om vi får tilskudd til nytt gjerde. 

Alle dokumenter for årsmøte må sendes ut før 21.januar. 

Styremøte 8

Dato: 30.09.2021
Tilstede: Malin B, Sekine, Idunn, Morten, Ariana, Miriam og Hanne 

Sak. 1. (27.) Klubbmesterskap

Dommere: Anja, Cecilie og Veronica. De blir boende hos Iren Haugan. 

Speaker: Morten Husby. Forespør Hrolfr Næss, Morten spør. 

Kioskvarer: Jan A. Haugan har sagt ja til å lage mat til kiosken. Sekine Brewster baker til lørdag. 

Kjersti Bosvik baker til lørdag. Miriam F. Knudsen baker til søndag. Perly baker til søndag.  

Stå i kiosken: Luisa Husby Sem. Her må vi finne flere (Voksne er ønsket). 

Skrivere: Ariana Johannessen, Malin Bosvik, Sekine Brewster og Hanne Haugan. Sekine forespør i ungdomsgruppa om flere vil. 

Banemannskap: Gerry Brewster. 

Innpisker: Banemannskap. Ungdomsgruppa er forespurt. 

Notere karakterer manuelt: Forespør Kjersti Bosvik, Malin B spør. 

Musikkansvarlig: Malin B. 

Oversikt over sponsorer som må publiseres og fremmes. Foreløpig er det kun Felleskjøpet Mariero som sponser. 

Flere forespørsler til spons av premier:

Bowlinghaller i Rogaland, Sekine spør.

Draupnir, Miriam spør. 

Fossanmoen islandshestssenter, Ariana spør. 

Forsand Byggservice, Hanne spør.

Bøndenes innkjøpslag, Idunn har forespurt.

Felleskjøpet Sandnes, Idunn har forespurt. 

Spesielle priser: 

Featherprice, dekkes av Felleskjøpet Mariero. 

Miriam har bestilt sløyfer fra Tangen eventing. Bestilt samme som ble brukt til Sydvesten 2019. 

Det er bestilt pokaler fra Direkte premier med Villingurlogo. Miriam må purre. 

Til info så blir klassene delt inn i junior, ungrytter og seniorklasser. 

Septikk tømmes før stevne?

Sak 2. (28.) Lokallagsmøte og medlemsmøte

Lokallagsmøte er 13-14 november. Ariana og Hanne reiser fra styret. De to fra styret får reisen dekket. Olav og Iren vil også reise. De reiser på egen regning, men har stemmerett fra Villingur. 

Styret ønsker at representanter som sendes til årsmøtet/lokallagsmøte stemmer for at forum bevares. Dette tas videre opp på et medlemsmøte i forkant. 

Inviterer til medlemsmøte 28.10.21, i klubbhuset. Kl.18:00.

Sak 3. (29.) Jubileumsfest

Dato: 20 november. 17:00.  

Enten klubbhuset eller booker rom på kommunehuset. (avhenger av antall påmeldt). 

Invitere: Mons Aase og Solveig Espedal. Bente Aasland,  Torstein Fossan, Marie Erevik, Egil Oaland, Rune og Sylvi Stangeland, Bjarne Fossan, Brit Marit Fossan. ++

Forhøre om Torstein har noen gamle bilder.

Taler.

Kahoot om villingur.

Bestille mat: Kinamat?


Eventuelt: 

Morten har søkt Gjensidige stiftelsen om midler til Ipader som første prioritet. Og andre prioritert video kamera til filming – til rideanalyse.

Morten har også søkt Sparebankstiftelsen SR-Bank om midler til nytt gjerde til anlegget i dalen. Det er søkt om 150 000 og det er tatt utgangspunkt i samme gjerde som er brukt på anlegget til HHA. Vi ønsker noe lavere gjerde. 

Styremøte 7

Dato: 19.08.2021
Tilstede: Miriam, Hanne, Garry, Malin J, Morten, Sekine, Malin B

Sak. 1. (23.) Klubbmesterskapet

Har foreløpig enda kun 2 sikre dommere. Garry forhører med Bjarne, Torstein, Iren og Cecilie. 

Hanne Haugan blir stevneleder. 

Dugnad: Legges ut meningsmåling på Facebook om hva folk kan bidra med. Mulig med en «knapp» for avhuking frivillig dugnadsarbeid ved påmelding.

Morten ønsker å være speaker. Marianne sitter i sekretariatet, ønsker at Icetest brukes (Ticker) Miriam forespør om hun ønsker hjelp og evt. Ønsker om hvem. 

Ønsket med skrivere til dette stevnet. Sekine forespør ungdomsgruppa. 

Når det gjelder kiosken tenker vi at det kan være lurt at det står noen voksne bak disken. Dette er grunnet at vi ønsker det skal være seriøst arbeid. 

Vi ønsker å presisere at det er et behov for dugnadsfolk for at stevnet skal gå rundt. Det er ofte de samme folkene som stiller opp og står igjen til siste slutt. Dersom vi ikke får dekket alle postene er det kiosken som ryker først. 


Sak 2. (24.) Kurs
Etter mye meldinger og spørsmål til Christina har vi nå lagt det på hylla. 

Ariana har sendt melding til Nils og Vignir, begge er positive til å komme og arrangere kurs. Vi venter på datoer fra begge.

Det har vært forespurt om kursdatoer fra Christina, men hun har ikke svart på meldinger. Resulterer i at vi nå legger det på hylla. 

Ariana har sendt melding til Nils Christian Larsen og Vignir Jonasson, de er begge positive til å komme for å arrangere kurs. Vi venter på datoer fra begge to. 


Tidligere Villingur medlem Marthe Skjæveland er ferdig utdannet ved Hólar, hun har lyst å komme til Villingur og arrangere kurs, først og fremst et introduksjons kurs.
Vi ber Marthe finne datoer.

Sak 3. (25.) Terminliste

Rideturer er ønsket. Mulig tur til uburen? Korte og lange turer som er for alle. Påmelding i forkant av turene. Miriam ser videre på saken. 

Det er ønsket med stevnetrening på Fossanmoen eller ved ridebanen i Dalen. Forespør Torstein, Bjarne og Iren om de ønsker å bidra med dømming. Foreslår annenhver uke, variere ukedag og helg. Første er 1. september. Iren har sagt seg villig til å dømme. 

Et foredrag fra en dommer som kan gå gjennom regler for stevner. Miriam spør Iren. 

Foredrag med Berven. Det er best mulighet på vintertid. Man må forespør i god tid. Berven ønsker selv at det er en del påmeldte. 

Sak 4. (26.) Ungdomsgruppa 

Ungdomsgruppa har arrangert bowlingkveld, med 10 deltakere. Her var det også noen nye som deltok. De fortsatte kvelden med spill. Minner videre om at det er viktig å ha med kvittering ved utlegg. 

Har også hatt stevnetrening. Gædinga. 6 påmeldte, 5 dukket opp. 

Har stevnetrening førstkommende helg, 6 ungdommer og 1 voksen. 

Vil videre prøve å arrangere turer, men også sosiale aktiviteter uten hest. 

Eventuelt 

Jubileumsfest for Villingur: 

Arrangere en sammenkomst med kinamat på menyen. Invitere veteraner, lysbilder med gamle bilder, Blomsterutdeling, quiz om villingur og taler er noen forslag. Forhører med Torstein om tips. Markedsføre i god tid. Foreslår 20. november 2021, starte i 4-5 tiden. Foreløpige navn å invitere er Solveig Espedal og Mons Aase. 

Faxi søker om å arrangere NM neste år. De forespør om Villingur ønsker å være med å arrangere dette. Styret stiller seg positivt til dette. 

Styremøte 6.

Dato: 21.06.2021
Tilstede: Miriam, Garry, Malin J, Ariana og Hanne

Sak. 1. (19.) Evaluering av Drive-in
– Gode tilbakemeldinger for gjennomføringen. Fint at det ble holdt for færre deltakere og kortere tid på en kveld.

Etterlyser mer dugnadsfolk. Det er som regel de samme som stiller opp. Denne gangen satt det igjen 2 som ikke er medlem av Villingur til slutt. Slik skal det i prinsippet ikke være. Stevner arrangeres for og av Villingur er avhengig av at de som deltar ønsker å delta i dugnaden i tillegg.

Finne bedre rutiner for kiosk.


Sak 2. (20.) Sommerfest/jubileumsfest – Villingur feirer 20 år som selvstendig klubb

 • Sommerfest lørdag 11.09. (foreløpig) planlegge mer når flere er tilstede.

Sak 3. (21.) Klubbmesterskap

 • Dommere: samme som sist. Ønsker 5 dommere. Forhøre med Cecilie og lokale.
 • Må få på plass en invitasjon. Klasser: (pass disipliner på Fossanmoen? Ariana forespør) vanlige klasser. Ingen kvalifiseringskrav til klubbmesterskapet.
 • Marianne til sekretariatet?
 • Tøltrider og Pannereima ønsker å sponse

Sak 4. (22.) Ungdomsgruppa

 • Mer åpent for å finne på noe nå. Vi deltar på stevner og diverse. Mulig å arrangere noe utendørs.

Eventuelt

 • Kurs med Christina. Kurs sept, okt og nov. Pause i des. Kurs på nyåret igjen. Prøve å ikke krasje med sydvest og klubbmesterskap. Ikke la det bli for tett. 23-24 oktober. En eller annen gang i september.

Styremøte 5.

Dato: 01.06.2021
Tilstede: Garry, Miriam, Malin J, Morten, Ariana, Hanne

Sak. 1. (18.) Kvalifiseringsstevne 10.06.2021

Veronica Våland og Torstein Fossan dømmer hele kveldsstevnet, Bjarne Fossan og Iren Haugan deler 3 dommer plassen. 

Malin J og Hanne står ansvarlig for innsjekk og registrering av besøkende på plassen. Klubbhuset vil være stengt for besøkende, og vi håper derfor at været tilsier at vi kan være ute. 

Forhører i facebook gruppen om noen ønsker å bidra. 

Innpisker: Spør om Kjetil, Kristian eller Laila ønsker å være innpisker? 

Speaker: Dersom noen kobler opp anlegget kan mulig Svein Inge være speaker. Malin J forespør. 

Kiosk: Det blir salg av kaffe, brus og pølser. (gjerne noe søtt, sjokolade e.l.) Miriam forhører om ungdomsgruppen kan være ansvarlig for kiosken på dette stevnet. 

Sekretariat: Marianne skal sitte i sekretariats brakken. Miriam forhører om hun ønsker en ekstra person som kan bistå i arbeidet. 

Premiering til barneklassene. 

Det er spørsmål om vi ønsker å arrangere stevnet uansett antall deltakere. Uansett antall, ønsker vi å arrangere stevnet. 

Stevnet er åpent for flere klubber. 

Styremøte 4.

Dato: 20.05.2021
Tilstede: Garry, Malin B, Malin J, Morten, Ariana, Miriam, Sekine og Hanne

Sak. 1. (14.) Dugnad

Vi arrangerer dugnad på ridebanen i Dalen 29.05.21. Vi registrerer de som kommer på dugnad, dersom det skulle bli en evt. Smitte. 

Arbeid til dugnad: 

 • Beise benker (dersom det er fint vær)
 • Gå over gjerdet på lekeplassen 
 • Vi må ha rekkverk til trappen som går opp til lekeplassen. 
 • Klipp av ugress 
 • Vask av toalettanlegg og klubbhus. 


Sak 2. (15.) Terminliste – kurs – stevner o.l

Det er uklare og ulike tolkninger av lokale restriksjoner ift. Korona viruset. Det er ønsket kvalifiseringsstevne og vi ser at dette er en nødvendig aktivitet som burde avholdes. Morten forhører med kommunen for å få oppklaring i hva vi har lov til å arrangere og ikke. Per dags dato virker drive-in stevne som det best mulige, da det kan inndeles i puljer slik at vi hindrer at flere fra ulike kommuner samles. Vi setter dato til 8 eller 10 juni. 

Miriam finner dommere. 

Rekrutteringsdag utsettes til sensommer/høst.

Ariana har vært i kontakt med Stian Pedersen ang. kurs i 2022. Han prioriterer først og fremst klubber han allerede instruerer for, men dersom det er ledig så ønsker han å komme. 

Ønskes at det forespør igjen om han har mulighet til å komme en ekstra dag når han f.eks. skal til Faxi å holde kurs. Styret ønsker da i forkant å ha en konkret liste over datoer og ha planlegging i boks. Det er ikke ønsket å gå i underskudd i store summer. Malin B innhenter svar på hvem som ønsker å ri for Stian Pedersen og Christina Lund fra Stavangersiden. 

Det er besluttet at kurs med Steinar C. Kolnes foreløpig går privat. 

Klubbmesterskapet: 

Maiken og Anja har sagt ja til å dømme. Lillian må sjekke om det passer med datoer, men hun ønsker gjerne å komme. 

Sponsor: 

Vi kan få 3 sekker oppdrett, 1 ulldekken og 1 stevnebag fra bondekompaniet. 


Sak 3. (16.) Ungdomsgruppa

Sekine har vært i kontakt med ungdomsgruppeleder for Faxi. Det er ønsket å slå sammen ungdomsgruppene og samles på et teamsmøte. Da er det flere deltakere og mindre kostnad. 

Det er ønsket stevnetrening/ri for dommer som en aktivitet. 

Sak 4. (17.) Sportsfengur

NIHF registrerer alle dommere og medlemmer i sportsfengur. Det tar litt tid. 

Vi må bruke nettbrett når man bruker sportsfengur. Villingur har noen nettbrett tilgjengelig, men usikker på hvor mange og hvilken stand de er i. Trenger 2 til sekreteriatet og 1 til hver dommer. Vi får støtte av NIHF til utstyrinnkjøp. Man må kjøpe nettbrettet og kan få refundert noe av prisen, de dekker ikke 100%. 

NIHF er ansvarlig for å registrere alle dommere og medlemmer i sportsfengur, men dette tar litt tid. Når sportsfengur brukes trenger vi nettbrett. Villingur skal ha 5 nettbrett som er 2 år gamle, men usikkert hvilken stand de er i. Det trengs 2 nettbrett til sekretariatet og 1 til hver dommer. (vi trenger også noen backup da uforutsette problemer med nettbrett kan oppstå). Vi kan få støtte av NIHF til innkjøp av slikt utstyr. De dekker ikke 100% av prisen, men vi kjøper og kan få refundert noe av prisen. 

Det er også muligheter til å søke tilskudd til slike utstyrsinnkjøp. 

Det er ønsket at NIHF lager en avtale om innkjøp av utstyr.  

Eventuelt:

Samordna rapportering: Det var ikke mulig at Hanne stod oppført som både kasserer og sekretær. Ariana står på papiret som sekretær selv om hun ikke aktivt tar på seg ansvaret som sekretær. 

Neste styremøte: 1 juni dersom det blir avholdt kvalifiseringsstevne og 21 juni er vanlig styremøte. 

Styremøte 3.

Dato: 22.04.2021
Tilstede: Miriam, Ariana, Sekine, Garry, Malin B, Idunn, Morten og Hanne

Sak. 1. (11.) Avlsvisning Dugnad 

NIHF publiserte tidligere i uken at de jobber fortsatt ut fra at avlsvisningen skal arrangeres på Forsand i begynnelsen av mai. Vi har ikke fått noe mer informasjon etter det. Styret i villingur ser fortsatt at det er minimal sjanse for at det arrangeres da det er arrangement forbud i Sandnes og Stavanger kommune da det er forsterket tiltak. Det kan være en ide å flytte den til høsten. 

Sak 2. (12.) Terminliste/årshjul

 Ridetur – 23.april

 • Torstein Fossan har invitert de som ønsker å være med på ridetur til Uburen (et av fjellene på Forsand) fredag 23.april. Det er laget ny ridesti og han inviterer de som vil, uten påmelding. 

Klubbmesterskap –  tar utgangspunkt i 9-10 okt.  

 • Det er ønsket 5 dommere. Da det er usikkert hvordan pandemien utvikler seg kan det være lurt å forhøre med dommere som er i kjørelengde. Garry får ansvar for å ta kontakt. Vi foreslår Maiken Skoie, Lillian Kvalen og Anja Aurenes.
 • Forhøre om noen ønsker å sponse premier til klubbmesterskapet. 

* PetXL – Malin B. forespør. 

* Marton – Malin B. forespør. 

* Hestebutikken på Fossanmoen – Ariana forespør. 

* Bondekompaniet – Idunn forespør på Mariero, Miriam forespør på Sandnes. 

* Pannereima – Hanne forespør

* Draupnir – Miriam forespør. 

* Tøltrider – Vi er usikre på hvem vi skal kontakte. Hanne får ansvar for å finne ut hvem man evt. Kan kontakte. 

 • Kiosken er enda usikkert om kan være åpen mtp. På korona viruset. Dersom det er mulighet for å ha den åpen er det foreslått å bruke Joker Lysefjord til å handle da det er muligheter for å levere tilbake varer som ikke blir solgt.  

Aktiviteter i klubben. 

 • Det er uvisst hvilke aktiviteter som er ønsket fra klubbmedlemmene i Villingur. For å kartlegge  foreslås det å legge ut en meningsmåling på facebook for å innhente svar. En på gruppen for alle medlemmer og en for ungdomsgruppa. 

Dugnad klubbhus – 29.mai klokken 12.00

 • Det trengs en del vedlikehold nede ved klubbhuset. Vi håper at det lettes litt på restriksjonene sånn at vi kan møtes utendørs å holde en felles dugnad. 


Sak 3. (13.) Kvallik-NM

Det er åpnet muligheter for å avholde digital kvalifisering. Dersom det skal avholdes digitalt er det klubben som står ansvarlig for å filme og organisere det. Vi foreslår å vente til de nye lokale restriksjonene kommer da vi håper at det er mulig med drive-in stevner. Det er også ønsket å kartlegge hvem som evt. Ønsker å kvalifisere seg.  Dette kan tas med i en meningsmåling på Facebook. 

Sak 4. (14) Kurs

Foreløpig er det forbud for organisert trening for de over 20 år. Og vi ser derfor at tiden for kurs enda blir vanskelig. 

Styret er ikke 100% sikker på hva som er lov og ikke når det gjelder restriksjoner. Hanne tar kontakt med smittevernoverlegen i Sandnes kommune for å få svar på hva vi kan arrangere og ikke mtp. At vi er utendørs. Kan f.eks. drive-in kurs være lov å arrangere for alle aldersgrupper? Slik vi tolker det nå skal egentlig ikke kommuner bli blandet om hverandre og organisert trening for de over 20 år skal ikke arrangeres. Villingur ønsker ikke å arrangere noe i deres regi med mindre man forholder seg til restriksjonene. 

Ariana har i oppgave å innhente kursdatoer fra Christina Lund og Steinar Clausen Kolnes etter svar fra smittevernoverlegen. 

Stian Pedersen er ettertraktet som instruktør i klubben. Ariana har vært i kontakt med han ang kurs i 2021. Dette har han ikke mulighet til. Ariana forespør om han har mulighet i 2022.  

Eventuelt

Ridestier på Forsand

 • Det jobbes for tiden med å sette opp autovern i svingen ved Krossen (rett før vi kjører ned til ridebanen). Det er en mulighet for at ridestien forsvinner og at vi ikke får noe tilbake. Det foreligger ikke noe avtale om at vi skal ha ridesti. Forrige ridesti er noe Villingur fikk karret seg til for en tid tilbake. Det kan være muligheter for å forhandle seg til ridesti utenom sykkelstien når de er ferdige med autovernet. 

Leieavtaler 

 • Leieavtale med Gunleif Haukelid er nå i orden.  

Ungdomsgruppa

 • Sekine og Idunn har laget en gruppe på facebook for ungdommene i klubben. De har et ønske om å kanskje finne en foredragsholder til å holde et teams møte. De har i oppgave å kartlegge hva som er interessant blant ungdommene samt innhente priser på eventuelle foredragsholdere. 
 • Det er ønsket at ungdomsgruppa blir en egen sak på fremtidige styremøter. 

Seniorgruppa

 • Malin B har ikke funnet noen som ønsker å lede seniorgruppa fra Stavangersiden enda. Miriam sender en liste med aktuelle kandidater. 

Støtte til landslagsryttere

 • Vi må ha en «gjennomgang» ift. Budsjettet da dette avhenger av inntekter osv. Vi har ikke et grunnlag for et beløp. Vi diskuterer om vi kan lage et revidert budsjett ift. Endringer i forutsetninger. 

Styremøte 2.


Dato: 24.03.2021
Sted: Teams
Tilstede: Miriam, Ariana, Garry, Sekine, Malin B, Idunn, Malin, Morten og Hanne

Sak. 1. (5.) Styret

Senior gruppa – Iren har takket ja.
Malin B ser om det er noen fra andre siden som kan være med å holde senior gruppa. 

Kasserer/sekretær – Hanne er satt inn som både kasserer og sekretær.

Sak 2. (6.) Oppfølgning av årsmøte saker


Det er ikke budsjettert penger til eventuelle landslagsryttere ref. Iren sitt forslag i 2019. Morten sjekker budsjett ift. Forslaget til Iren og lager et forslag til neste styremøte.


Sak 3. (7.) Klubbmesterskapet

Iht. koronasituasjonen med økende smittetall i hele Norge, ser vi at det blir for vanskelig å arrangere et klubbmesterskap nå. Vi ser det kan være en mulighet å ha klubbmesterskap til høsten. Vi prøver å se om vi kan arrangere noe annet iht. restriksjoner istedenfor. 

Sak 4. (8) Kurs

Ariana har sendt melding til instruktørene som er nevnt i forrige referat. 

Hun har fått innhentet svar fra Steinar C. Kolnes, Kristoffer Bjørke og Hege Valand. 

Steinar; 5000,- per dagen + reise. 

Kristoffer; 8000,- for 8 deltakere. Dette inkluderer kjøring. Villingur står for overnatting. 

Hege; 350 pr deltaker. Minst 7 og maks 10 deltakere. 

Det er ønsket å innhente priser fra Kristin Elise Andersen. Ariana innhenter priser. 

Dersom det er mulig, kunne det vært en idé å arrangere sammen med en annen klubb på f.eks. 4 dager. Da er det mulighet for å lage et litt større opplegg. Det kan være sosialt og lærerikt.  

Kurs for barn og bredde. F.eks. en lørdag med samling for de yngre. Her kan det være en instruktør for å ha barneridning, men det er også ønsket at det ikke bare er fokus på hest. Vi kan ha flere aktiviteter for å samle barna i klubben. Det kan sammenlignes med ungdomsgruppa, at det er aktivitet som ikke bare inneholder hest. 

Sak 5 (9) Avlsvisning

Påmelding åpnes i starten av april. Torstein lager et skriv mellom de og NIHF. Miriam prøver å finne ut av hvor mange som skal vises, til nå ser det ut til 10 som skal vises. Ca. 5 er på kanskje. Litt usikkert med unghest visning, Det kommer an på hvor mange som er påmeldt. 2 dommere. Utfordringen er at det er utenlandske dommere (mtp. Corona). Ingeborg Steinsdatter (Avlsutvalget) Tror at det skal gå fint og at vi håper at det kan arrangeres. Vi holdes oppdatert av Ingeborg fremover.  

Sak 6 (10) Terminliste

Det er enda vanskelig å planlegge terminlisten pga. korona. Vi må ta uke for uke og sette det på vent til der åpnes opp igjen. Det kan være en mulighet til å kartlegge hva som er interessant i fremtiden. Bruke facebook og nærmeste nettverk til kartlegging. 

Garry har sendt melding til Phi, har ikke fått svar. 

Foredrag: Berven er ettertraktet, han er åpen for det, men ønsker å gjøre en fysisk samling. Da det er ønsket en større forsamling.
Han tar ikke betalt for dette. Det sjekkes ut om det er åpent for behandling på stedet når han kommer evt.? 

Foredrag: Tonje Lund Næss, oppfølgning etter Berven. 


Kurs: for de i støtteapparatet (foreldre) basiskunnskapskurs i f.eks dømming, hestekunnskap. Kan spørre om Iren er intr i teamsmøte i f.eks hvordan en bedømmer hester, vise videoer og forklare. Det skal være forståelig for støtteapparatet. Miriam spør Iren. 

Rune Svendsen kan brukes til foredrag om dømming, hva de ser etter osv. Garry spør. Gjennomgang av guidelines. 

Eventuelt 

 • Sportsfengur
  • Jobbes med å få på plass med å få en side som er oversatt til norsk. Hvis en skal benytte seg nå må en betale for å bruke. Miriam er superbruker, det er sendt inn at Morten og Hanne ønsker tilgang. Marianne er også interessert. Miriam deler link til en video.  
 • Årsmøte NIHF
 • Flere av sakene som er innsendt er utsatt på ubestemt tid. F.eks. forum er utsatt til neste årsmøte eller evt. Lokallagsmøte. Noen ønsker de digitalisert og noen ønsker det på papir. Vi må samle så mange stemmeberettigede som mulig. 
 • Håvard fra idrettsforbundet snakket om overgrep i idrett. Hva er greit og hva er ikke greit. Alkohol, snus og tobakk var også et tema. Det skal ikke være alkohol og tobakk på tribune, men det er ikke lett å si noe på det. Man må skille når det er stevne og når det ikke er stevne. Det kan være andre forskjellige regler på stevneplassen og campingområdet. Man må skille dag og kveldstid, men være påpasselige. 
 • Inge Kringeland kom med skryt til styret i NIHF om hvordan de har lagt til rette og fullført aktiviteter for barn og unge. 
 • Nils Ole Gilde forteller at AVL på islandshest er gått ned. Tidligere var det ca. 400 føll årlig, nå er det nedgang til 150. Det etterlyses også flere avlsdommere i Norge. Vi er avhengig av dommere fra utlandet, og det kan være veldig ugunstig nå som korona herjer. 
 1. Anlegget i Dalen
 2. Kontrakt med Kjetil Vika er signert av begge parter. 
 3. Kontrakt med Gunnleif er sendt på epost, venter på retur.
 4. Forsikringene er oppdatert iht informasjonen vi fikk fra det gamle styret. 

Styremøte 1.

Dato: 23.02.2021
Tilstede: Ariana, Miriam, Malin B, Sekine, Garry, Malin J, Morten og Hanne. Forfall: Idunn
Sted: Klubbhuset


Sak. 1. (1) Konstituere Styret

Leder – Miriam

Nestleder – Morten

Kursansvarlig – Ariana 

Ungdoms.rep – Idunn og Sekine

Barnegruppa- Malin J 

Avventer med kasserer og sekretær til etter vi har snakket med Birthe til neste styremøte. Hanne tar kontakt med Birthe. 


Sak 2. (2) Oppfølgning av årsmøte saker

Pkt. 2. Det er ikke lagt inn i budsjettet for 2021 at vi skal sette av penger til eventuelle landslagsryttere ref. Iren sitt forslag på årsmøtet i 2019.
Avventes til neste styremøte slik vi har kasserer på plass. 

Pkt.2. Vedtektene må oppdateres, ref. Birthe sitt forslag på årsmøtet 2020.
Miriam oppdaterer vedtekter. Ref. Birte sitt forslag.

Sak 3. (3) Terminliste

Vintercup 3, 14 mars utgår pga. Covid 19. 

Aktiviteter i mars utgår, tas opp til neste styremøte for de kommende månedene.

Pga. Covid 19, er det foreløpig vanskelig å planlegge terminliste for det kommende året, vi vil derfor fokusere på teams møter/foredag i første omgang. 
Gjennomgang av guidelines på teams. Garry tar kontakt med Fi Pugh. 

forslag til hva året kan fylles opp med: 

Vår/sommercup, helgestevner med åpne klasser, gymkhana, kostymeritt, 3gang, tølt in harmony, gædinga, rideturer, Fossanmoen grand prix (rett strekk) – Idealtid: galoppløp, tølt, trav eller pass. 

Ridekurs, foredrag med Berven, hestekunnskapskurs, hovslagerkurs, yoga med Therese, Clinic med Christina Lund, dressur, 20 års jubileum for Villingur. 

Klubbmesterskapet 24-25 april – A klasser? T8, V5. 

Garry ser etter dommere. 

Se etter sponsorer?   

Avlsvisning 8-9 mai – Avlsutvalget har sagt ja til unghest skue. Foreløpig har det vært snakk om rundt 20-30 hester som skal vises. 

Muligheter for å arrangere Villingurstevnet på høsten, slik som i 2020.  

Sydvestmesterskapet blir mest sannsynlig arrangert av Gustur Islandshestlag. 


Sak 4. (4.) Kurs

Det er ønsket elitetrenere til kurs.
Klubben er avhengig av at det er nok påmeldte, men det må være mulighet for å arrangere kurs selv om det mangler 1-2 deltakere. Dvs. Dersom kursholder har et krav om 10 påmeldte, og det kun er 8-9 påmeldte vil vi fortsatt holde kurset så lenge styret forholder seg innenfor vedtektene. 


Dersom Villingur booker ridehallen på Fossanmoen (f.eks. ved kurs) legges det ut informasjon slik alle medlemmer kan få ri i hallen «gratis». 


Instruktører som er ønsket: Christina Lund, Kristoffer Bjørke, Stian Pedersen, Hege Valand, Steinar C. Kolnes. Ariana innhenter priser. 

Eventuelt 

Sportsfengur – Miriam, Morten og Hanne melder interesse for opplæring. Morten spør om Marianne er interessert også. 

Det oppleves at det som regel er de samme som deltar på dugnad. Diskuterer muligheter for at deltakere til stevner må forplikte seg til dugnadsjobbing på stevnet.