Program og startlister

Program og startlister vil også bli lagt inn under tilhørende arrangement i aktivitetslisten.

Program


2017
Sydvestmesterskapet 2017 Startrekkefølge 190917 alle-3
Program Sydvesten 2017
Villingurstevnet 2017 Tidsprogram og Startrekkefølge
Kvalifiseringsstevne 31.mai Kvallik 3 2017
Kvalfiseringsstevne 6.mai link til startlister
Klubbmesterskapet 2017 Startrekkefølge KM 2017
Klubbmesterskapet 2017 PROGRAM KM2017
Kvalifiseringsstevne 21.mars Startliste
Vintercup 3 Startliste
vintercup 2 Startliste
Vintercup 1 PROGRAM og STARTLISTE

2016
Sydvestmesterskapet 2016 LINK TIL STARTLISTE
Kvalifiseringsstevne 22.mai startliste søndag og program
Kvalifiseringsstevne 21.mai Startliste

2015
Ivanveien Grand Prix Program og startliste
Villingurstevnet 2015 Program og Startliste
Kvalifiseringsstevne 27.mai 2015 Startliste
Kvalifiseringsstevne 13.mai 2015 Startliste
Klubbmesterskapet 2015 PROGRAMogSTARTLISTE
Kvalifiseringsstevne 9.april 2015 Startliste
Kvalifiseringsstevne 12.mars 2015 Startliste
Vintercup 2015 Program og Startliste

2014
Klubbmesterskapet 2014 Program og STARTLISTE
Kvalifiseringsstevne 27. mars 2014 Program og Startlister
Kvalifiseringsstevne 27. februar 2014 Program og startliste

2013
SydVesten 2013 Program for 14 – 15 september
Klubbmesterskapet Villingur/Isafold 2013 Program 13-14 april

2012
Kvalifiseringsstevne 12. april 2012
Klubbmesterskap 21.04.2012

Startlister


2014
Kvalifiseringsstevne 27. februar 2014 Program og startliste
Hallstevnet 2. februar Startliste

2013
SydVestmesterskapet 2013 STARTLISTE
Klubbmesterskapet Villingur/Isafold 2013 Startliste KM Villingur-Isafold

2012
 Klubbmesterskap 21. April 2012