Instruktører i klubben

Perly Ann Fossan
fossanmoen@fossanmoen.no
A - INSTRUKTØR
Hilde Orkelbog Madland
h-orke@online.no
A - INSTRUKTØR
Kari Egelandsdal
kari_eg@lyse.net
B - INSTRUKTØR
Tone Egelandsdal
tone.egelandsdal@lyse.net
B - INSTRUKTØR
Torstein Fossan
fossanmoen@fossanmoen.no
B - INSTRUKTØR
Iren HauganB - INSTRUKTØR
Ingeborg Steinnes Ivesdal
ingeborg.ivesdal@gmail.com
B - INSTRUKTØR
Gitte Vestergård LaursenB - INSTRUKTØR
tineaskviklossiusTine Askvik LossiusB - INSTRUKTØR
May Kristin MadlandB - INSTRUKTØR
marthe_tovenMarthe F TovenB - INSTRUKTØR
Jofrid Åsland
aasland_jofrid@hotmail.com
B - INSTRUKTØR