Nytt fra Styret

logo
Styremøte avholdt 3. Desember 2013
Alle styremedlemmene var tilstades

1)
Leiar: Torstein Fossan.
Nestleiar: Thomas Stangeland.
Kasserar: Brit Marit Knudsen.
Sekretær: Jofrid Åsland.
Ungdomsrepresentant: Miriam Knudsen.
Styremedlem: Tine Askvik Lossius. (Har og ansvar for Villingurs heimeside.)
Vararepresentantar: Arne Utbjoa og Bjarne Fossan. (Møter på møta.)

Ansvarsområder:
– Sport, avl og utdanning: Thomas Stangeland. (Thomas er dermed den som har hovudansvaret for ridekursa.)
– Barn, ungdom og bredde: Tine.
– Turar i skog og mark: Torstein Fossan.
2)
Styret vil granske nærare korleis Villingur kunne fått støtte frå kommunen på lik linje med sportar som til dømes fotball og handball.

3)
Ble planlagt å arrangera julegraut 28. desember 2013 klokka 11

4)
Dette er arrangement me kunne hatt lyst å arrangere:
– Ivanvegen Grand Prix.
– Worldrankingstemne (vert ikkje i 2014.)
– Kvalifiseringsstemner.
– Hestemarknad.
– Hallstemne (kjem 2. februar).
– Kurs med Nils (fyrste 16.-17. januar)
– Kanskje vert det behov for ein ekstra instruktør på nyåret. Erlingur Erlingson er føreslått.
– Dommaraspirantkurs.
– Medlemsmøter: To gonger åreleg.
– NIHFs årsmøte i mars.
– Krabbefestivalen 2014: Styret vil halde fram med denne tradisjonen.

Me planlegg styremøter fyrste tysdag i månaden