Nytt fra Styret

logo

Sammendrag fra de siste to styremøtene

Terminliste

Terminliste for første halvåret er bestemt.  Men det er fremdeles en del forslag som er kommet inne som vil bli tatt opp på styremøte 4.februar.

Styret ønsker å sjekke ut muligheten for å arrangere et dommeraspirantkurs

Vi venter på avklaring når det gjelder kurs i februar. Nils sitt kurs i januar måtte avlyses pga dårlig vær.  Han kan ikke mulighet for å avholde kurs i februar.   Elli er blitt spurt om mulighet for å ha et kurs i februar.

Når det gjelder dressurkurs i vår så avventer vi foreløpig til vi ser hvordan februar blir.

Bankterminal
Styret vurderer behovet for egen bankterminal.  Sjekker ut mulighetene for å leie slike fra banken , da det ikke var muligheter for at kulturkontoret kunne kjøpe inn slike for utleie til klubber/lag i kommunen.

Årsmøte i NIHF

Torstein og Miriam deltar

Hestemarkedet

Hestemarkedet 1.mai, blir ikke arrangert i år, da det ikke er folk som ønsker å ta på seg denne jobben.
Styret tar sikte på å satse på dette neste år.
Styret ønsker i stedet å ha et arrangement som ”åpen dag” eller lignende.

Betaling av kurs

Det har over tid vært et problem med kursavgifter som ikke blir innbetalt.
Styret har diskutert dette.  Det er enighet om at utestående beløp må innbetales før en kan melde seg på nye kurs.

Felles tur til AEG

Styret mener det er sent å arrangere felles tur for Villingurs medlemmer til AEG, men at det kunne vært kjekt å jobbe mot en fellestur til feks Landsmot/Oslo Horseshow o.l
Dette vil være aktuelt å ta opp på et medlemsmøte.

Hallstevne

Før neste styremøte vil det bli arrangert temakveld og hallstevne.  Vi jobber nå med å skaffe nok personer som kan bistå oppgavene vi har under hallstevnet.

Neste styremøte: tirsdag 4. februar