Årsmøte, valg og nytt Styre

Fredag 27.januar ble Årsmøtet avholdt i Villingur Islandshestforening. Vi må langt tilbake i klubbens historie for å finne et så godt oppmøte på et årsmøte. Vi var så mange at møtet ble flyttet til kommunestyrsalen på Forsand 🙂
Kokkene, Brit Marit og Bjarne trengte også å boltre seg på et noe større kjøkken når de skulle lage lammelår til 40 personer som var påmeldt til middagen. Vi kan samtidig starte med å takke for den gode maten de to serverte og hadde brukt hele dagen på å lage.

Årsmøtet fulgte sakslisten og flere punkter ble diskutert og forslag fra medlemmene ble stemt over. Olav Fosså ble valgt som dirigent for møtet og holdt tråden gjennom det hele. Som referent ble Linda Kjellsdottir Johannessen valgt, referatet ble vist på skjerm slik at alle kunne følge med og umiddelbart etter møtet godkjenne referatet, veldig profft 🙂 Så med to lærere i ledelse for møtet, måtte det jo bli ryddig og bra!
Årsmøtereferat ligger under fanen «Dokumenter»

Regnskap presenteres. Olav, Brit Marit og Sveinung

Det ble som vanlig foretatt valg av nytt Styre, komitéer og revisor. Kandidatene som stod på valg for 2017 ble presentert av valgkomitéen.
Valgkomité for 2016 har vært Thomas Stangeland, Laila Karin Horvei og Tine Askvik Lossius.

Styret 2017

Det nye Styret består av:
Leder Miriam Fossan Knudsen – 1 år
Nestleder Sven Håvard Seldal – 1 år
Styremedlem Marianne Tufteland Bryn – 2 år
Styremedlem Brit Marit Knudsen – 1 år
Styremedlem Hannah Moen – 2 år
Varamedlem 1 Arne Utbjoa – 1 år
Varamedlem 2 Olav Matre – 1 år
Ungdomsrepresentant Elise Tjomsland – 1 år

Revisor: Olav Fosså

Ordenskomité:
Amanda Stangeland
Anette Åkerlund

Valgkomité:
Thomas Stangeland – 1 år
Tine Askvik Lossius – 2 år
Torstein Fossan – 3 år

Styret for 2016 takket for seg og Årsmøtet ble hevet.

Tusen takk til Styret 2016! Flere av dem har sittet over flere perioder og gjort en fantastisk jobb for klubben. Det har vært et høyt aktivitetsnivå, som igjen har ført til økt medlemstall. Det er en positivitet i klubben som er merkbar, medlemmer er med på dugnader og uttrykker glede over at det er så mye som skjer, både kursvirksomhet, kvalfiseringsstevner, vintercup, Villingurstevnet osv. 🙂

Vi ønsker det nye Styret lykke til!