Trivselsgruppa er i gang

Vi er i gang med ”Trivselsgruppa” i Villingur. Onsdag 14.november hadde vi vårt første treff på klubbhuset.

Det var 12 medlemmer som møtte opp denne kvelden, med ulike forventninger om hva de var invitert til.

Iren Haugan og Tine Askvik Lossius ønsket at seniorene (21+) i klubben skulle komme og diskutere hvordan vi kan få til treff/samlinger der aktivitetene passer for alle, også de som ikke er aktive ryttere.

Støttegruppe under Styret

Iren innledet møtet med å fortelle om hvorfor det har oppstått et behov for å ha en gruppe som denne. Hun tok utgangspunkt i behovet for å få til sosiale treff, der fokus ikke først og fremst er at vi må gjøre dugnad for å være tilstede. At det er behov for et tilbud i tillegg til stevner. Stevner som ofte er preget av at vi har det travelt , jobber dugnad og reiser hjem ganske utslitt.
Det var viktig i den sammenheng å forklare at meningen med å foreslå ulike aktiviteter eller opprette en gruppe som denne , er fordi vi ser Styret har en stor belasting med å arrangere stevner og kurs. Gruppen er ment som en støttegruppe under Styret, og rapporterer derfor til dem om planlagte aktiviteter. Disse skal ikke konkurrere med det som er planlagt i terminlisten.

Forslag til aktiviteter

Etter en tallerken med risotto som Iren hadde laget, en kopp kaffe, særdeles sterk, som Tine hadde laget, og litt kake, kom forslagene på løpende bånd.
Det ble lagt frem en rekke forslag til aktiviteter; tur, clinique, kvadriljegruppe, passgruppe, arrangere fellesturer/reiser til feks Island, Norwegian Horse Festival (før AEG), VM o.l, joga før rideøkt, konkurransetrening med dommer osv.
Under møtet kom det også frem at klubben i 2017 hadde eksistert i 40 år. Det ble foreslått at dette markeres i 2019 med jubileumsfeiring.

Kurs

Kurs ble også diskutert, og spesielt behovet for at kursene kunne være samlende for oss medlemmer igjen. Det er ikke vanlig lenger å være tilstede under hele kurset og i pausene. Alle har det travelt, kommer til ridetimen og drar deretter hjem igjen. Hvordan kan vi endre dette? Ønsket er at vi bruker banen i dalen og klubbhuset, men i vinterhalvåret vil helst ryttere og instruktører være i ridehallen. Det ble ikke konkludert med noe spesielt, tar det med videre i planleggingen vår av aktiviteter på treffene fremover.

Målgruppe

Under diskusjonen ble det behov for å konkretisere hvem vi egentlig mente var målgruppen, siden noe reagerte på at det gjaldt alle fra 21 år og oppover. Det ble pratet litt frem og tilbake om det var alder som var fokus eller hvilke aktiviteter gruppen arrangerer. Konklusjonen ble at vi holder på 21år+ , men at gruppen byttet navn fra ”Seniorgruppa” til ”Trivselsgruppa”, da seniorgruppa kunne oppfattes som en ren konkurransegruppe.
Gruppen vil at voksne som ikke har hovedfokus på stevne, som ikke er aktive selv eller har aktive barn/unge, kan delta på aktiviteter der det ikke forventes at man skal jobbe dugnad for å delta. Trivselsgruppa kan være et alternativ for seniorene, slik som ungdomsgruppen er for junior og ungryttere.

Men hvordan kommer vi i gang?

Vårt forslag er at vi møtes en gang i måneden, da er det åpent på klubbhuset, vi har kaffe og kos, planlegger hva vi vil gjøre videre. Vi legger inn i terminlisten treff første onsdagen hver måned, første treff blir 2. Januar.

Foreløpig er Iren og Tine ansvarlige for å holde kontakt med Styret , innkalle til treff og legge det ut på hjemmeside og Facebook.

Velkommen onsdag 2. Januar klokken 19.00 på klubbhuset!