PROGRAM VS2022

Torsdag 19.5
15.30-21.30 – Innsjekk

Fredag 20.5
09.00-13.00 Innsjekk (Med unntak av eksamensfolk)
13.00 – Dommermøte 13.30 – Ryttermøte
14.00 – T4 senior
14.10 – T3 senior (Gruppe 1-4)
14.50 – T3 ungrytter (Gruppe 1-2)
15.10 – T3 junior
15.30 – PAUSE
15.45 – T1 Steinar hest nr 1
15.50 – T2 senior/ungrytter
16.05 – T1 senior (Lina starter og Bjarne rir lørdag)
16.30 – T1 ungrytter/junior
17.30 – T3 Ungrytter (Gruppe 3)
17.40 – PAUSE – klargjøring PP1
18.00 – PP1 senior
18.30 – PP1 ungrytter

Lørdag 21.5
09.00 – T3 Senior (Gruppe 5)
09.15 – F1 Senior/ungrytter
09.55 – F2 Senior
10.30 – V2 Junior
10.45 – T1 Ungrytter – Annelin
10.50 – PAUSE
11.00 – F2 ungrytter/junior
11.25 – V2 ungrytter
11.45 – V2 senior
12.15- PAUSE
13.15 – V1 Senior
13.55 – V1 Ungrytter/junior
14.45 – T1 Senior (Bjarne)
14.50 – PAUSE
15.00 – B-finale T3 Senior
15.30 – B-finale T1 Ungrytter/junior
16.00 – A-finale T2 Senior/ungrytter
16.30 – A-finale V2 junior
17.00- PAUSE – Klargjøring P2
17.15 – P2 Senior
P2 Ungrytter/junior

19.00 – Rytterfest

Søndag 22.5
08.00 – T3 Junior
08.30 – T3 ungrytter
09.00 – T3 Senior
09.30 – T4 Senior
09.55 – T1 Ungrytter/junior
10.25 – T1 Senior
10.55 – V2 Ungrytter
11.25 – PAUSE
12.30 – V2 Senior
13.00 – V1 Senior
13.30 – V1 Ungrytter/junior
14.00 – F2 Senior
14.40 – F2 Ungrytter/junior
15.20 – F1 Senior/ungrytter

Ca 16.00 Stevnet er slutt, vel hjem!