Informasjon fra Valgkomiteen

Årsmøte betyr valg, og hva er mer spennende enn å finne ut hvem som skal lede den fine klubben vår i året som kommet? 

Kari Egelandsdal og Birthe Gjellestad Bosvik er i år Villingurs valgkomité. Vi er allerede i gang med å kartlegge og finne de riktige folkene for vervene i Villingurs styre. 

Vervene vi til kommende år skal fylle er: 

Leder – ett år 

Nestleder – ett år 

Styremedlem – to år 

Vara – ett år 

Vara – ett år 

Ungdomsrepresentant – ett år 

Valgkomité – to år 

Valgkomité – ett år 

Kasserer – ett år 

Revisor – ett år 

Kunne du tenke deg å ha ett av disse vervene? Eller har du kanskje forslag til noen du mener er perfekt person? Si ifra til leder av valgkomiteen, Kari Egelandsdal 
kari.egelandsdal@gmail.com

Godt nyttår når den tiden kommer og takk for den supre jobben dere gjør! 

Mvh Kari Egelandsdal og Birthe Gjellestad Bosvik