Årsmøtesaker

logoIhht gjeldende vedtekter i Villingur så sendes her ut innkomne årsmøtesaker til årsmøte neste fredag.
Dere er alle der hjertelig velkomne, men ang stemmeberettigede på årsmøtet så er det kanskje lurt av
dere å sjekke opp i om dere faktisk er medlem.
En hel del har nok uten å vite det sjøl latt være å betale kontingenten i år grunnet at det ikkje er sendt ut faktura.
I år og videre år må alle betale sin kontingent via Sporti.dk.
Men som sagt, dere er alle velkomne til møtet (husk å melde på til middagen).
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET!

Med vennlig hilsen
Egil Oaland
Leder

budsjettforslag_2014
saksforslag_2013
samlerapport
Årsmelding 2013
styreverv
Påmelding til middag, epost egil@forsand-byggservice.no