Vel gjennomført årsmøte på Teams!

Årsmøtet er vel gjennomført, for første gang er dette arrangert på Teams.
En stor takk til det gamle styret og de som har hatt andre verv i 2020. Vi vil ønske det nye styret lykke til!

Det nye styret for 2021 er konstituert og består av følgende:

Leder:
Miriam Fossan Knudsen

Nestleder:
Morten Husby

Styremedlem
Ariana T. Johannessen (1.år)
Hanne Haugan (2.år)
Malin Bosvik (2.år)

Varamedlem
Garry Brewster (1.år)
Malin Horvei Jårvik (1.år)

Ungdomsrepresentant:
Styret fikk mandat til å finne ungdomsrepresentant.

Jernhesten ble også delt ut i år, i år gikk den til en person som har utmerket seg positivt både via sosiale medier, samt på de få aktivitetene som er blitt gjennomført. Styret mener denne personen har hatt fokus på samhold, inkludering og rekruttering, og er en viktig ressurs i klubben.
Jernhesten 2020 går derfor til Iren Haugan. Vi gratulerer!

Ingen beskrivelse er tilgjengelig.