Årets klubbmesterskap

Vi håper å kunne arrangere årets klubbmesterskap, men det er avhengig av Corona situasjonen. Per nå ser vi det vanskelig å arrangere klubbmesterskapet allerede i slutten av april.
Styret har derfor tatt en avgjørelse om å flytte klubbmesterskapet til sensommer/høst.

Vi ser på mulighetene å arrangere drop-in stevner på litt kortere varsel som trenger litt mindre planlegging hvis regjeringen åpner mer opp mtp restriksjoner.

Vi vil komme tilbake med ny dato etter hvert.

Styret ønsker alle god påske.