Referat fra lokallagsmøter

Noterte punkt frå NIHFs Lokalagsmøte på Clarion Hotel på Gardemoen 27-28/10 18.
Referent og deltaker for Villingur: Brit Marit Fossan Knudsen

 • Orientering får styre og utval-
 • Styret i NIHF: Går for nytt regnskapsprogram – power office

Ny avtale med Dyrskuen i Seljord som Even jobber med.

Utarbeidelse av ny nettside som er meir moderne –ca. 100000 ,- tiltenkt dette. Anine, Tina og Mette jobber med dette.

Revisjon av lover tilpasset NRYF Hilde jobber med dette.

Ny samarbeidavtale med NRYF

Sponsorarbeid/ kontrakter jobber Anine og Asbjørn med

NM ingen har søkt ennå. Hvorfor? Kan være økonomi fordelinga som gjer dette. NIHF skal revidere dette slik at det blir mer rettferdig for klubbane.

Avlsutvalget – hatt 3 utstillinger i 2018, med sløyfer til beste norskfødte hoppe/hingst

Kåra beste unghest i 1 og 2 årsklasser hoppe/hingst

Terminliste: Våren 2019:Forsand/Villingur

5-6 juni: Seljord i forkant av Pinsestevnet

Mai/juni?: Momarken/ Hekla

14-16 juni: Tresfjord

29-30 juni: Nord Norge

Juli?: i forkant av NM

Høstutstilling

Avlsseminar 2019 – 9 mars – ønsker innspill til tema.

Ny avlsplan blei vist på miniseminar.

 • Dommer og utdanning-

Dommerseminaret har fått bra tilbakemelding og DU ønsker å ha tilsvarende i 2019

Mange dømte på pinsestevnet

2 B- instruktørkurs i 2018

Rideknappen 1 er trykket og klar ( var veldig flott)

Planlagt A-instruktørkurs neste høst

Diskusjon :Hvorfor benytter så mange klubber instruktørere uten utdanning

 • Barn,ungdom og bredde-

2 FEIF youth leader event – seminar for ungdom om hest og organisasjonsarbeid.

FEIF youth Cup 2018- Axevall i Sverige

Lokallagskonkurranse – Få med folk ut på tur

Fjellfestivalen – fantastisk bra arrangement med 86 hester og enda flere folk.

NIHF -Cup 2019 søknadfrist for dette er 31.12.2018. Enda mer informasjon om dette direkte til klubbane gjeld og dei andre cupane.

FEIF Youth Camp 2019 – på Island for ungd. Mellom 14-17 år. Det er ikkje så høge krav til å delta men det må ut mer informasjon om dette.

Kvalifisering og uttak av lag til FEIF Youth C i DK2020

Oppstart av prosjekt med å kartlegge ridestier i Norge – Lokallaga må på banen og kontakt med grunneigarar.

Ny lokalagskonkurranse?

NIHF kan reise meir ut til klubbane og informere.

 • Sportsutvalget-

NM- lagt vekt på prioritering av barnestevnet

Finne ut kva som er oppgavene og fylla dei

Satt ned Gædinga gruppe – Elisabeth Sylte, Gro Anita Tollefsen og passgruppa

Nordisk ledermøte er avholdt

NM i Gædinga er gjennomført

Supert med så gode sportslige prestasjoner under Nordisk

Ting som er under vurdering er: Pris på stevner? Kan dette hemme rekruttering?

Nasjonalt anlegg for islandshest i Norge i framtida?

Senka pris for deltagelse på WR- stevner?

Stevnestruktur, aldersinndelinger, NM

Forsalg: Mulig å innføre same aldersgrupper i sport som i Gædinga?

Barneflokk 10-13 år, Ungdomsflokk 14-17 år, ungryttterflokk 18-21 år.

Premiering i NM finaler?

Forslag: Åpent for alle men punkt 6,6 må endrest kan ri finaler og få premie men ikkje bli Norgesmester som tittel.

Forslag: Uttakskriterier for landslag « Rytteren må ri minst 2 finaler i den grenen rytteren satser på til internasjonalt mesterskap. Finalen vil være med i vurderingen til uttakskomiteen»

Off gjøring av laguttak etter endt uttaking på NM. Off senest 2 dager etter NM. Blei svart frå salen at finalene kan bli kjedelige når uttaket er offentliggjort før dette?

Retningslinjer for Gædinga

 1. Rytterlisens for NM i Gædinga ?
 2. Skal det være NM i Gædinga det året det ikkje er nordisk?
 3. Skal Gædinga likestilles med sport ved uttak av elite/rekrutt landslag til Nordisk ?

Dette blei diskutert og dei fleste mente ja til alle tre spørmåla.

 

 • Pinsestevnet 2019 – Nye ideer og Pinsestevnet inn i fremtiden

Bredde –
Familie –
Elite/WR –
Sosialtmøtested /camping –
For barn og unge –

Diskusjon på : Ta vekk WR men tellende for landslagsuttak?

Krav til dommere blir dyrt med WR stevne.

Clinic for alle – og med tanke på dei som er med som ikkje har heste interesse i det hele tatt.

Eliterytterne bør dei kanskje komme og jobbe dugnad med foredrag /tema/ clinic?

Stevnehåndboka for Pinsestvenet bør oppdateres hvert år.

Iren Haugan er satt opp som kontaktperson til Pinsestevnet 2019.

Dugnadsliste for pinsestevnet:
Dommere: Utvalg DU
Sekretæriat: Gandu, hrimnir, hekla
Innsjekk/ utekveer: Isafold? NIHF sjekke dettemed Isafold
Dommerforpleining: Fakur
Trail og flaggritt: BUB, Hugljufur, Jøkull
Pass: Tor Våland + passgruppa
Vasking: Gladur, Hrani
Stallvakt og foring: Sleipnir, Villingur, Røkkvi
Høy og flis: Villingur, Sleipnir Hørdur
Rigge og ta ned VM bane: 10 el flere personer
Vedlikeholde VM bane: Faxi og Hrimfaxi
Opprydning etter stevnet: Hørdur
Sosiale arrangement: Arvakur/ Røkkvi

Informasjon ang FEIF ved Inge Kringeland:

Inge var og såg anlegget til VM i Berlin var veldig bra.

Snakka om revidering av avlsmål.

Hest bedømmes mmer på lynne enn på vilje. Får ein meir avslappa hest , ikkje så mekanisk og stiv.

40/ 60% fordeling av dømming ekstriør/ rideegenskaper kan bli endra til 35/65%.

Overlinje blir meir sentral. Galopp skal telle to karakterer mot ein i dag.

Han sa og at det bør lages strategiplan for kontakte rideskuler som sitter med veldig kompetanse. NIHF er ikkje gode på dette. Mange nye medlemmer kommer ofte frå rideskuler som har hatt turer eller kurs.

Sportfengur – kan kanskje utviklast for å ta over for Ice-test på sikt

Meir info frå styret I NIHF:

NRYF – tilknytning til NRYF i framtida

 1. Bli et eget særforbund, uaktuelt etter Departementet og idrttstyre sine beslutninger.
 2. Fastsette som gren «islandshest» i NRYF og fortsette som før.
 3. Melde seg ut som ikkje er aktuelt for styret.

Sportadmin/ klubbadmin: Anine informerte litt om bruk av dette verktøyet. Her kan ein legge inn samordna registermelding og få momskompensajson. Registere medlemmer og få tilskudd LAM midler frå den olympiske komitee. Kan og brukest til faktureing og arrangere stevner på sikt.

I dag fører klubbane dobbelt siden me har Sporti som vårt system. Sporti er heller ikkje interresert i å ta jobben med å implementering av dette i NIF sitt sytem.

Stambokkontoret informerte ved Nils Ole Gilde:
Mest om føll og pass.

Føll som ikkje har pass kan ikkje leverest til slakt. Til eks så kan ei ku som har hatt antibiotika kur leverast etter 14 dager med hest så er det ikkje dokumentasjon på dette og kan derfor aldri leverast til slakt resten av livet.

Føll kan ikkje følge mor til bedeking i utlandet uten pass.

Alle hester som har utlandspass skal stemplast ved stambokkontoret.

Rekrutteringsarbeid i NIHF og lokallaga v/ Heidi Andersen

Når laget har medlemsvekst

80% handler om hva lederene gjør = interne faktorer

20% handler om eksterne – som økonomi, demografi, konkurranser og andre fritidsting

Lagånd – løser ting i felleskap

Ledelse – anerkjenne ledelse – ros – bestemor lov for utførte oppgaver

Ambisjoner – god vekst

Forenkling – gode rutiner – kor mye kaffe og kaker treng me, at Ice -test virker for eksempel.

Huskeliste:

 1. Skap høye og synlige ambisjoner
 • Mange ulike aktiviteter – ambisjoner. Delta på bygdesdag – synlighet – ikkje bare for medlemmer men for bygda
 1. La ambisjonerne være en del av tradisjonane
 • Hva er klubben god på ?
 1. Still krav til det jevne lokallagsarbeidet
 • Arrangement – mest sprudlande person i velkomstkomiteen for eksempel. – Få speaker til og fortelle om islandshesten, kva lokallaget er og kva som skjer på banen slik at andre utenfortåande kan forstå hva som skjer.
 • Leder sin mobil og mail synlig først for eksempel på nettsidene.
 • Lette å finne fram i
 • Idemyldring og ambisjoner

Gardemoen 27/28-10 2018

Villingur Islandshestforening
Brit Marit Fossan Knudsen
Utskremt til lokallagsmøte 🙂