Ansvarsområder

Revisor Bjarne Fossan

Revisor Egil Oaland

Leder ungdomsgruppen

Sekine Brewster og Idunn Marie Pedersen

Ansvarlig for Sporti, Medlemsservice, Web og Facebook

Miriam Fossan Knudsen

Webansvarlig

Tine Askvik Lossius