Dommere i klubben

Bjarne Fossan
Dommer sport og dommer gædinga
bjarnefossan@outlook.com
51702970, 901 33 441

Torstein Fossan
Dommer sport
fossanmoen@fossanmoen.no
51703761 / 909 86 637
Iren Haugan
Dommer sport
irenhaugan@hotmail.com
993 61 001
Hilde Orkelbog Madland
Dommer sport
h-orke@online.no
51703426 / 416 31 453
liseLise Høyvik Korneliussen
Dommer sport
lisehoyvik@hotmail.com
Jofrid Åsland
Dommer gædinga
aasland_jofrid@hotmail.com
(mobil) 93882341
Garry Brewster
Dommer sport
garry@gcb-enterprise.com
Mob 97728453